Ga verder naar de inhoud

Online workshop (prof. dr. Tom Smits, Els Tanghe & prof. dr. Jan T’Sas - Antwerp School of Education, Universiteit Antwerpen)

Als lerarenopleiding willen we alumni met een impact op het leerrendement van alle leerlingen. Dat klinkt evident. Het volstaat niet om enkele theoretische kaders aan te reiken in een geïsoleerd opleidingsonderdeel of de praktijkervaring op zichzelf te laten bestaan. Tijdens deze workshop vertrekken we van Community Service Learning en we benoemen ook waarom we dit als basiskader benutten. We zoomen in op de theoretische leerinhouden die we studenten aanreiken omtrent lesgeven aan diverse klasgroepen en laten deelnemers ervaren hoe we er tijdens de werkcolleges en reflectiemomenten mee aan de slag gaan. We lichten ook de praktijkcomponent aanwezig in CSL toe, waarbij student-leraren zich engageren in een school of het brede(re) onderwijsveld en aan de slag gaat met een door hen aangebrachte vraag of behoefte. We delen dus praktijkvoorbeelden van de concrete aanpak in de academische lerarenopleiding van de Universiteit Antwerpen en benoemen actuele sterktes en uitdagingen. Deze workshop is op een interactieve wijze opgebouwd, met ruimte voor discussie en aandacht voor het leerpotentieel van elke in het publiek vertegenwoordigde lerarenopleider.