Ga verder naar de inhoud

Stages

De opleidingen van Edu vertrekken vanuit een gemeenschappelijke visie op leraarschap en zijn gericht op een optimale praktijkgerichte training.

Binnen het stageluik van elke Edu-opleiding groei je stapsgewijs in de verschillende rollen van de leraar: je functioneert in de klas, in de school en in de bredere context van onderwijs en maatschappij. De vele projecten en stages vormen een geïntegreerd pakket van activiteiten en opdrachten waarin de verschillende elementen van de job en het functioneren als leraar aan bod komen.

Via de stages

  • word je een specialist die een specifieke vakinhoud met inzicht en passie kan overbrengen naar de leerlingen;
  • leer je vaardigheden, inzichten en attitudes ontwikkelen die je nodig hebt om een bekwame vakleraar te zijn;
  • leer je het lesgeven situeren in het ruimere schoolgebeuren en krijg je oog voor de doelstellingen van je vakgebied, de eindtermen voor een bepaalde klas of graad en het pedagogisch project van de school;
  • leer je het dagelijkse reilen en zeilen op een school kennen via tal van opdrachten;
  • verwerf je zelfvertrouwen en leer je door middel van reflectief ervaringsleren stil te staan bij zowel jouw sterke als werk- en aandachtspunten als leraar.

Daarnaast besteden de opleidingen expliciet aandacht aan verschillende vormen van diversiteit en de vaardigheden om verschillen tussen leerlingen positief en creatief aan te wenden in de onderwijspraktijk. Je leert omgaan met een divers leerlingenpubliek en groeit uit tot een zorgzame en relatievaardige leraar die aandacht heeft voor de (leer)behoeften van alle leerlingen, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren onder hen.

Hoewel er sprake is van een gemeenschappelijke visie legt elke Edu-opleiding eigen accenten binnen de stage en gelden er andere vereisten. Om na te gaan hoe de stage er binnen jouw opleiding precies uitziet, neem je best een kijkje op de webpagina van de betreffende opleiding.