Ga verder naar de inhoud

Professionaliseringstraject VELOV 2021

Edu by KU Leuven organiseert in samenwerking met Vereniging voor Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV) in het voorjaar van 2021 een professionaliseringstraject over het ethisch handelen als geëngageerde lerarenopleider in een etnisch-cultureel diverse samenleving. Dit concept poogt een antwoord te bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen, voor elke lerarenopleiding kleuter- ,lager en secundair onderwijs, zowel binnen als buiten de grootstad. Ook internationale praktijk komt aan bod via een samenwerking met VVOB. Ontdek er alles over op deze pagina.

PPT flyer 2

Inschrijven is niet meer mogelijk. Het traject is VOLZET.

Waarover gaat het?

Leraren hebben als cultuurparticipanten en rolmodellen een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid in het vormen van leerlingen tot burgers die op een gezonde manier hun weg vinden in een ‘superdiverse’ samenleving. Onvermijdelijk stelt zich de vraag hoe we leraren kunnen voorbereiden in het opnemen van deze verantwoordelijkheid, daarbij rekening houdend dat onze lerarenopleidingen en -opleiders overwegend wit zijn.


Hoe is het traject opgebouwd?

Dit nieuwe concept ontplooit zich in de periode van januari tot en met juni met een variatie aan events die online georganiseerd worden. We trappen het traject op gang met een startdag op 28 januari 2021 waarin twee inspirerende en soms provocerende keynotes de toon zetten. Daarop volgen verschillende events die hun synthese kennen op een slotzitting.