Ga verder naar de inhoud

Leraren opleiden in een etnisch-cultureel diverse samenleving

Een (zelf)reflectie op het ethisch handelen als geëngageerde professional

Wat willen we bereiken?

Volgende doelstellingen staan centraal doorheen het traject:

  • De lerarenopleider krijgt / behoudt voeling met de realiteit van de leraar in de klas binnen een etnisch-cultureel diverse context.
  • De lerarenopleider wordt zich bewust van de verantwoordelijkheid die hij/zij heeft om leraren voor te bereiden op lesgeven in een etnisch-cultureel diverse context.
  • De lerarenopleider reflecteert over de plaats van het thema binnen het eigen curriculum van de lerarenopleiding.
  • De lerarenopleider staat stil bij de eigen morele houding en hoe deze een impact heeft op de eigen praktijk als lerarenopleider.
  • De lerarenopleider blijft up-to-date in het onderzoek rond etnisch-culturele diversiteit in het onderwijs met specifieke aandacht voor (toekomstige) leraren.
VELOV logo66215

Context

De conceptnota van de Vlaamse regering benadrukt expliciet de verantwoordelijkheid om lerarenopleidingen te versterken op vlak van onder andere diversiteit en grootstedelijke context (Vlaamse regering 2016, pp. 4-5). Het is echter vaak een misconceptie dat de gevoeligheid omtrent dit thema enkel van toepassing is voor leraren tewerkgesteld in Brussel, Gent of Antwerpen. Niets is minder waar. Elke leraar en bij uitbreiding elke lerarenopleider moet zich bewust zijn van het eigen morele handelen in het algemeen en in het bijzonder binnen dit thema. Wanneer spreken we van een correct ethisch handelen binnen de lerarenopleiding omtrent thema's als (etnisch-culturele) diversiteit?

In dit opzet concretiseren we de etnisch-culturele diversiteit en houden we de (wenselijke) impact hiervan in de klassen, scholen maar bovenal in lerarenopleidingen tegen het licht. De meer dan 150 nationaliteiten die we in onze grootsteden verenigen zorgen onvermijdelijk voor zowel uitdagingen als leerkansen voor leerlingen, leraren en lerarenopleiders binnen ons hoofdzakelijk witte onderwijssysteem. Geen van deze belangengroepen kan onderzocht worden zonder de overige mee in rekenschap te brengen. En dat is precies wat we met dit professionaliseringstraject kracht willen bij zetten. Tijdens de reeks van events is het de bedoeling de lerarenopleider een spiegel voor te houden inzake bewustzijn, know-how en attitude betreffende dit thema.

Hoe bewust ben je als lerarenopleider bezig met de etnisch en cultureel-diverse maatschappij waarvoor je leraren aan het opleiden bent? Hoe ver reikt jouw kennis en inzicht inzake deze realiteit? In welke mate daag je jezelf uit in jouw zelfreflecties betreffende dit thema om na te denken over jouw congruent opleiden in de overwegend “witte” lerarenopleidingen? …

Tijdens dit verruimend, uitdagend en soms misschien ook wat confronterend traject willen we jou prikkelen, stimuleren, en vooral ondersteunen in jouw opdracht als geëngageerde professional. Dat betekent ook dat de focus van dit traject zich niet beperkt tot lerarenopleiders die zich ontplooien in de grootstedelijke context maar dat deze oefening een meerwaarde is voor iedereen die professioneel aan de slag is met (toekomstige) leraren.

Internationaal karakter met VVOB als partner

Er wordt een brede kijk op het thema nagestreefd waarbij tevens internationale projecten worden toegelicht. Hiervoor slaan we de handen in elkaar met VVOB.

VVOB-education for development werkt aan de duurzame verbetering van het onderwijs in Vlaanderen en het buitenland. eNSPIRED is de roepnaam van het VVOB-programma rond gelijke onderwijskansen. Via onderwijspraktijken uit het Zuiden inspireert eNSPIRED over hoe werken aan gelijke onderwijskansen en omgaan met diversiteit in Vlaanderen anders kan.

Om een grote impact te hebben die bovendien duurzaam is, focust VVOB haar werk op de professionele ontwikkeling van leerkrachten en effectief schoolleiderschap.

E NSPIRED logo 1000px

Nascholingsaanbod LIMBO

Leren in maatschappelijke betrokken onderwijs (LIMBO) verwijst naar een groot aanbod van events over onderwijsgerelateerde thema's. Het vormt een verplicht of keuze-opleidingsonderdeel voor de Edu-studenten. Ook studenten in tal van andere educatieve master- en bacheloropleidingen van de associatiepartners kunnen dit opleidingsonderdeel volgen. Het aanbod staat daarnaast open voor alle geïnteresseerden uit het onderwijsveld. De aanwezigheid van zowel studenten als leerkrachten, directies, zorgcoördinatoren, ... zorgt voor een zeer verrijkende wisselwerking!

Een selectie aan LIMBO-events zijn opgenomen in het aanbod van dit professionaliseringstraject.

Klik hieronder door voor meer informatie over LIMBO. Let wel, via deze pagina kom je op de reguliere LIMBO-pagina terecht. Dit heeft geen betrekking op VELOV 2021.