Ga verder naar de inhoud

Punten geven: zin of onzin?

In dit event staan we stil bij de evidentie van het geven van punten aan leerlingen om zo te bepalen of ze bepaalde kennis bezitten of competenties hebben verworven. Maar geeft een punt inderdaad deze informatie over de leerling? En is een puntenoverzicht hiervoor dan het juiste communicatiemiddel tussen leerlingen en leerkrachten, leerkrachten onderling, ouders en leerlingen en ouders en leerkrachten? Vanuit self determination theory kijken we naar de mogelijke effecten van punten op het leren. Zijn die effecten hetzelfde voor alle leerlingen? Zijn er alternatieven en zijn die nodig? Je zal aan de hand van wetenschappelijke artikels, voorbeeldrapporten en visies van leerkrachten, leerlingen, ouders, directie en de inspectie worden gevraagd om zelf een evaluatie op te stellen voor jouw vak of om een ideaal rapport te ontwerpen en dit te verantwoorden.

Dit event is een leerpad en vindt online en asynchroon plaats. Dit wil zeggen dat je dit event als zelfstudie op eigen tempo binnen de opgegeven termijn kan doorlopen. Indien er tussentijdse deadlines zijn, wordt dit vermeld in het lesmateriaal en/of het leerpad zelf.

60
gratis voor studenten/personeel KULeuven / associatie
LIMBOpunten: 10
LIMBOpad
Inschrijven is niet meer mogelijk

Praktische info

22 april 2024 - 12 mei 2024
0:00 - 23:59
Onderwijsconcepten en curriculum
Lesgever: Tatjana Stul