Ga verder naar de inhoud

Events

Hier vind je het volledig aanbod van LIMBO-events dat we dit academiejaar aanbieden. Het aanbod is toegankelijk voor iedereen. De events worden live, synchroon of asynchroon aangeboden verspreid over de verschillende campussen en kunnen verschillende vormen aannemen. Elk event kent een puntenaantal dat de tijdsinvestering aangeeft. Je kan gericht op zoek gaan naar een event door gebruik te maken van de filters.

Inloggen

Log je in om je profiel te bekijken en om je in te schrijven op events.

Nog geen profiel? Je registratie gebeurt bij de eerste inschrijving op een event.

Filter

Categorie

Locatie

A total of 115 items found. Showing 10 items on page 1 of 12
Leeromgevingen en leraarschap Selecteren van digitale leermiddelen 14 feb. 2022 | 0:00 - 0:00 | Online - asynchroon

Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs houdt (onder andere) in dat de (toekomstige) leraar actuele maatschappelijke ontwikkelingen binnenbrengt in de klaspraktijk. Openstaan voor technologie of technologische vernieuwingen maakt daar deel van uit. In dit event komen verschillende kleinere en vrij eenvoudig te implementeren technologische tools aan bod.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Ontoelaatbaar gedrag 14 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Kortrijk

Een optimaal leerklimaat vereist dat de leerkracht anticipeert op en gevolg geeft aan grensoverschrijdend gedrag.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Van een visie op diversiteit naar diversiteitsbeleid op school 14 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Online

Uit analyse van pedagogische projecten en schoolreglementen van Vlaamse scholen blijkt dat de meeste scholen een kleurenblind of assimilatiebeleid voeren. Dit terwijl een intercultureel schoolbeleid deze kloof kan dichten. Maar wat is dat precies, een ‘intercultureel schoolbeleid’? De achterliggende diversiteitsvisie van een school(team) – of zoals deze tot uiting komt in het pedagogisch project van een school enerzijds en intervisie met de leden van het schoolteam anderzijds – vormt de centrale insteek van dit event.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Methodescholen en emancipatorisch onderwijs in Vlaanderen 15 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

In dit event wordt de werking van methodescholen als emancipatorisch onderwijs verkend. De verschillende invullingen van onderwijs als emancipatie worden daarbij naast elkaar gelegd.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap Samenwerkend leren... iedereen doet het, maar doen we het ook goed? 16 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Kortrijk

In deze sessie lichten we eerst toe hoe het STEAMS onderzoeksproject (https://itec.kuleuven-kulak.be... ) het samenwerkend leren wil ondersteunen en verbeteren vanuit theoretische inzichten vanuit het domein ‘Computer-ondersteund samenwerkend leren’. Daarna gaan we ook praktisch te werk.

Meer over deze opleiding Onderwijsconcepten en curriculum LEF op school. 17 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Online

In dit event focussen we op het pleidooi van Patrick Loobuyck voor de invoering van het algemeen vormend vak LEF en demonstreren we hoe dit vak kan bijdragen tot levensbeschouwelijke geletterdheid.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap Samenwerkend leren... iedereen doet het, maar doen we het ook goed? 17 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Online

In deze sessie lichten we eerst toe hoe het STEAMS onderzoeksproject (https://itec.kuleuven-kulak.be... ) het samenwerkend leren wil ondersteunen en verbeteren vanuit theoretische inzichten vanuit het domein ‘Computer-ondersteund samenwerkend leren’. Daarna gaan we ook praktisch te werk.

Meer over deze opleiding De leerling en het leren Is een ervaren schaker een beter strategisch denker? 17 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Brussel

‘Leer programmeren en je wordt een betere probleemoplosser.’ ‘Kies maar voor de studierichting Latijn, want het helpt je om vlotter andere talen te leren.’ Iedereen heeft claims zoals deze al wel eens gehoord of zelf gezegd. In dit event onderzoeken we of er een grond van waarheid zit in dergelijke beweringen, hoe transfer van de ene naar een andere competentie verloopt en hoe we leeractiviteiten kunnen ontwerpen die rekening houden met de voorwaarden om transfer te realiseren.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Heeft de school een pedagogisch project nodig? 21 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

In dit event gaan we eerst in op die verschillende pedagogische projecten en vervolgens hoe die projecten werkzaam zijn. We stellen ons de vraag naar de zinvolheid van een pedagogisch project als zodanig.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Het DNA van het DKO: een balans van de recente aanpassingen 21 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Aalst

In deze LIMBOlecture wordt de wondere wereld van het DKO onthuld voor allen die erin werkzaam zijn of willen werken. We focussen op het nieuwe niveaudecreet en wat dit impliceert voor leerkrachten en leerlingen.

Meer over deze opleiding