Ga verder naar de inhoud

Events

Hier vind je het volledig aanbod van LIMBO-events dat we dit academiejaar aanbieden. Je kan gericht op zoek gaan naar een event door gebruik te maken van de filters.

Inloggen

Log je in om je profiel te bekijken en om je in te schrijven op events.

Nog geen profiel? Je registratie gebeurt bij de eerste inschrijving op een event.

Filter

Categorie

Locatie

A total of 40 items found. Showing 10 items on page 1 of 4
Onderwijsconcepten en curriculum Het DNA van het DKO 25 feb. 2021 | 18:00 - 21:00 | Online

Het deeltijds kunstonderwijs heeft een nieuw decreet sinds februari 2018. Het nieuwe decreet gaat er van uit dat het toekomstgericht DKO spoort met hedendaagse tendensen in de kunsten. Maar wat houdt dat in voor de leraren?

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Flexibele leerwegen 1 mrt. 2021 | 0:00 - 0:00 | Online

Elke leerling zou op school alle kansen moeten krijgen om te leren en zich te ontwikkelen. Heel wat Vlaamse scholen gaan die uitdaging aan om de leerwegen beter af te stemmen op de groeiende diversiteit in de leerlingenpopulatie. Er komen een aantal voorbeelden van scholen aan bod die flexibiliteit creëren voor bijvoorbeeld ex-OKAN-leerlingen, hoogbegaafde leerlingen, zittenblijvers of topsporters. Van daaruit maken we een vertaalslag naar de eigen onderwijspraktijk.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Kernideeën binnen de discipline als tool om je curriculum vorm te geven 1 mrt. 2021 | 0:00 - 0:00 | Online

Wat zijn de kernideeën binnen jouw discipline die onmisbaar zijn om deze discipline te begrijpen? Wat zijn de essentiële vragen die binnen een bepaalde discipline worden gesteld? En op welke manier kan je als leerkracht jouw leerlingen ondersteunen om deze kernideeën zich eigen te maken zodat er sprake is van diepgaand begrijpen.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap OER in theorie en praktijk 1 mrt. 2021 | 0:00 - 0:00 | Online

Via het web kunnen leerkrachten en lerenden een schat vinden aan vrije leerinhouden en -materialen die vrij beschikbaar en toegankelijk zijn, in het Engelse jargon "Open Educational Resources" of afgekort "OER" genoemd. In dit asynchroon event ga je zelfstandig bestuderen hoe en waarom je OER kan implementeren in je huidige of toekomstige onderwijspraktijk.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit De delibererende klassenraad tegen het licht 1 mrt. 2021 | 18:00 - 21:00 | Online

In dit seminarie bekijken we de werking van de klassenraad van naderbij en krijg je de gelegenheid om zelf een oordeel te vormen over wat er anders en beter kan.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Van een starter een blijver worden 2 mrt. 2021 | 18:00 - 21:00 | Online

In dit event zoomen we in op deze en soortgelijke vragen en reiken we – in het verlengde ervan – enkele tools aan die een beginnend leerkracht kunnen helpen om “te overleven” in het onderwijs.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap "Is een ervaren schaker een beter strategisch denker? Leren & onderwijzen met oog voor transfer" 4 mrt. 2021 | 18:00 - 21:00 | Online

In dit event onderzoeken we of er een grond van waarheid zit in dergelijke beweringen, hoe transfer van de ene naar een andere competentie verloopt en hoe we leeractiviteiten kunnen ontwerpen die rekening houden met de voorwaarden om transfer te realiseren.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit De lat in het onderwijs 8 mrt. 2021 | 18:00 - 21:00 | Online

In dit event zoomen we in op de emotionele dimensie van het leraarschap. We verkennen verschillende bronnen van emoties in de onderwijspraktijk en wat onderzoek ons hierover leert.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Team-teaching: Samen sterker voor de klas 9 mrt. 2021 | 18:00 - 21:00 | Online

In dit event leren de deelnemers verschillende vormen van team-teaching kennen en ontwikkelen ze een eigen standpunt over voor- en nadelen en implementatievoorwaarden.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Creativiteit vanuit ontwikkelingsperspectief 9 mrt. 2021 | 18:00 - 21:00 | Online

In dit seminarie focussen we enerzijds op het begrip creativiteit vanuit ontwikkelingsperspectief. We bekijken hoe creativiteit zich manifesteert tijdens verschillende levensfases en onderzoeken welke factoren remmend dan wel bevorderend werken op de creativiteitsontwikkeling. Anderzijds gaan we op zoek naar hoe de ontwikkeling van creativiteit gestalte kan krijgen in het onderwijs.

Meer over deze opleiding