Ga verder naar de inhoud

Bildung Herausgebildet

In deze “vloeibare tijden” (VUCA) waarin ingrijpende veranderingen op het gebied van technologie en samenleving (klimaatcrisis, vluchtelingenproblematiek, robotisering, …) het vertrouwen in de toekomst dreigen te ondermijnen, wordt het belang van Bildung in het onderwijs steeds duidelijker. Met dit LIMBOpad bogen we niet enkel Bildung als historisch vormingsconcept te verduidelijken, maar tonen we ook aan hoe de 21ste eeuwse invulling ervan tegemoet komt aan de drie onderwijsdoelen van onderwijsfilosoof Gert Biesta: kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. We focussen in onze Bildungsexploratie de aandacht op twee hedendaagse projecten, i.c. de door het DVV International voor KA2 Erasmus+ ontwikkelde Bildungroos en het door René Gude (in samenwerking met Peter Sloterdijk) ontwikkelde Agoramodel

60 euro
gratis voor studenten/personeel KULeuven / associatie
LIMBOpunten: 10
LIMBOpad
Inschrijven is niet meer mogelijk

Praktische info

22 april 2024 - 12 mei 2024
Onderwijsconcepten en curriculum
Lesgever: Peter Pelckmans