Ga verder naar de inhoud

Loopbaan van een leraar

Het lerarenberoep is erg gevarieerd en houdt heel wat meer in dan lesgeven. Leerlingenbegeleiding, contact met ouders, deelname aan (onderzoeks)projecten en klasoverstijgende themaprojecten bieden je een waaier aan professionele groeikansen. Ook buiten het onderwijs biedt het diploma van leraar mogelijkheden om aan de slag te gaan in pedagogische of (kunst)educatieve contexten.

Student lerarenopleiding Wout
Een job als leraar gaat veel verder dan “ik en de klas”, je maakt deel uit van een vakgroep en bij uitbreiding van een school waarbinnen je ook verantwoordelijkheden opneemt. Die veelzijdigheid maakt een job als leraar enorm aantrekkelijk.

Wout Maerschalck (22 jaar)

Klaar voor een carrièreswitch naar het onderwijs?

Een lerarenopleiding wordt nu nog aantrekkelijker voor zij-instromers!

Heb je in de privésector gewerkt als werknemer of zelfstandige en twijfel je over een overstap naar een job in het onderwijs? Dan kan er tot 15 jaar van je beroepservaring meetellen voor je geldelijke anciënniteit (ev. te cumuleren met nuttige ervaring). Let op: deze tegemoetkoming geldt enkel voor bepaalde knelpuntambten of –vakken.

Bekijk een korte video van AGODI over de geldelijke anciënniteit voor zij-instromers.

Welke vakken mag je geven?

Je kan aan de slag als leraar in het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs. Waar je precies kan lesgeven en welke vakken je mag geven, hangt af van je basisdiploma en je educatieve opleiding. Je verworven bekwaamheidsbewijzen zijn verbonden aan de opgenomen vakdidactieken.

Een bekwaamheidsbewijs bestaat uit:

  • Een diploma dat je vakkennis of het gevraagde opleidingsniveau bewijst (je basisdiploma)
  • Een bewijs van pedagogische bekwaamheid dat je verwerft via een educatieve opleiding (educatieve graduaatsopleiding, verkorte educatieve bachelor of master)
  • Nuttige ervaring of artistieke ervaring buiten het onderwijs

Er zijn drie soorten bekwaamheidsbewijzen:

  1. Vereist bekwaamheidsbewijs: Je beschikt over een vereist bekwaamheidsbewijs voor een bepaald ambt of vak, als je een specifieke opleiding gevolgd hebt in dat ambt of vak.
  2. Voldoende geacht bekwaamheidsbewijs: Met een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs heb je een diploma van hetzelfde niveau als het vereiste bekwaamheidsbewijs maar niet in die specialisatie.
  3. Ander bekwaamheidsbewijs: Je hebt enkel een basisdiploma of nuttige ervaring.

Bekijk een korte video over de bekwaamheidsbewijzen.

Vaste benoeming

Na een tijdelijke aanstelling kan je in aanmerking komen voor een vaste benoeming. Met een vaste aanstelling ben je zeker van je tewerkstelling en je loon. Zelfs wanneer jouw klas of vak zou komen te vervallen, heb je recht op reaffectatie en wedertewerkstelling met behoud van je loon. Bovendien bouw je een overheidspensioen op en krijg je toegang tot een aantal verlofstelsels.

De vaste benoeming is beperkt tot het onderwijsniveau, het aantal vacante uren of lestijden gekoppeld aan de vereiste en voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen.

Hogescholen en universiteiten

Een onderwijsopdracht opnemen in het hoger onderwijs gebeurt onder andere voorwaarden dan in het leerplichtonderwijs. De minimum diplomavereisten om aangesteld en benoemd te worden, verschillen bij de diverse ambten die een hogeschool of universiteit hanteert. Daarnaast kan het hoger onderwijs een aantal zaken zelf bepalen. Bijvoorbeeld het al dan niet in het bezit zijn van een educatief diploma. Verder kan er vraag zijn naar beroepservaring en anciënniteit. Aan een hogeschool of universiteit is je diploma niet noodzakelijk verbonden aan een bepaald vak.

Student lerarenopleiding Lore
Als leerkracht breng je niet alleen kennis, maar ook waarden en normen bij. Dat maakt het beroep juist zo mooi. Innovatief, vooruitstrevend en geëngageerd: zo hoop ik als leraar te zijn.

Lore Vleugels (24 jaar)

Solliciteren in het onderwijs

Op zoek gaan naar een job in het onderwijs kan via verschillende wegen.

De leerkrachtendatabank is een samenwerking tussen de VDAB en het ministerie van Onderwijs. Door je in te schrijven bij de VDAB en vervolgens je CV, diploma’s en persoonlijke keuzes in te voeren in de databank, weten directies je te vinden bij een geschikte vacature.

Bij sommige onderwijsnetten kan je rechtstreeks solliciteren:

Solliciteren in het hoger onderwijs doe je door te kandideren op de vacatures die gepubliceerd worden op de websites van hogescholen en universiteiten.

Spontaan solliciteren kan van onschatbare waarde zijn. Wil je bij een bepaalde school of in een specifiek vak aan de slag dan kan je, naast de officiële weg, ook de schooldirectie persoonlijk aanschrijven. Een scherpe motivatiebrief en interessant CV bieden jou misschien de kans waar je op wacht.

Meer over leraar worden

Loopbaan van een leraar

Het lerarenberoep is erg gevarieerd en houdt heel wat meer in dan lesgeven. Je kan met je diploma terecht in een veelvoud aan contexten binnen en buiten het onderwijs.

Kostprijs, beurzen en opleidingsverlof

Studeren kost geld. Gelukkig zijn er ook heel wat financiële tegemoetkomingen waardoor studeren haalbaar blijft. Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld? Heb ik recht op extra ondersteuning als werkzoekende of werknemer?

Inschrijven

Heb je voldoende informatie en wil je de opleiding starten in september of in februari? Schrijf je dan nu in via de inschrijvingsmodule van de deelnemende instellingen.