Ga verder naar de inhoud

Muziek en podiumkunsten - wat houdt de opleiding in?

Je vakkenpakket bestaat voornamelijk uit diverse theoretische en praktische educatieve vorming, vakdidactiek en stage. De opleidingsonderdelen vakdidactiek die je volgt, hangen af van je vooropleiding. Je rondt de opleiding af met een masterproef.

Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten 60 sp.
Inleiding in Kunsteducatie
6
Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs deel 1
6
Onderzoek in Kunsteducatie
6
Masterproef (stage en scriptie)
12
Kunsteducatief project
6
Verkennende stage
3
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten
3
Algemene vakdidactiek Muziek of Drama
3
Stage algemene vakdidactiek
6
Specifieke vakdidactiek Muziek of Drama 1
3
Specifieke vakdidactiek Muziek of Drama 2
3
Stage specifieke vakdidactiek
3

Algemene en educatieve vorming

In Inleiding in kunsteducatie verken je de relatie tussen kunst en educatie vanuit een artistieke, pedagogische, sociologische en historische invalshoek. Het vak wordt aangeboden in een hybride leeromgeving waar contactmomenten met docenten, online tools en ontmoetingen met het werkveld elkaar versterken. Inleiding in kunsteducatie is bovendien een multicampusvak waarin educatieve masterstudenten, bachelorstudenten en studenten van KU Leuven elkaar ontmoeten.

Elke educatieve masterstudent van de associatie KU Leuven volgt deel 1 van het vak Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs (LIMBO). LIMBO 1 verzamelt alle basiskennis over onderwijs in één boek. Aan de hand van een online leerplatform verwerk je de leerstof en leg je digitale toetsen af.

In Onderzoek in Kunsteducatie leer je hoe je onderzoek kan opzetten in een kunsteducatieve context. Colleges methodologie en intervisiegesprekken met je medestudenten helpen je bij het opstellen van een masterplan voor het realiseren van je masterproef.

Masterproef

Tijdens je stage test je een een kunsteducatieve onderzoeksvraag in de praktijk uit. In je scriptie stoffeer en documenteer je dit praktijkonderzoek.

Vakdidactiek

In de Algemene vakdidactiek brengen we de bouwstenen van het lesgeven in de praktijk en leer je hoe je leerlingen van verschillende leeftijden in verschillende contexten kan laten spelen, luisteren en creëren. Het optionele bijkomende vak Domeinoverschrijdende vakdidactiek richt zich op het begeleiden van cross-disciplinaire leer- en vormingsprocessen.


Terwijl de domeinoverschrijdende vakdidactiek een beweging naar buiten maakt, keer je in Specifieke vakdidactiek terug naar je eigen discipline. Studenten drama volgen de specifieke vakdidactiek drama: spel en drama: tekst en creatie. Studenten muziek volgen de specifieke vakdidactiek muziek: groepsmusiceren en, afhankelijk van de specialisatie op het masterdiploma, muziek: creatie, muziek: directie of muziek: instrument/zang. Je leert hoe je je artistieke specialisatie kan delen in specifieke cursussen in het deeltijds kunstonderwijs, dagonderwijs of de sector van de non-formele kunsteducatie.

Student lerarenopleiding Ewoud
De vakdidactiek heeft me veel inzichten bijgebracht. Het was leerzaam om in een veilige en gecontroleerde omgeving te kunnen experimenteren met verschillende lesaanpakken, om daarna opbouwende feedback te krijgen.

Ewoud Van Eetvelde (25 jaar)

Stages

Het opleidingsonderdeel Kunsteducatief project daagt je basisvaardigheden als kunsteducator uit. Je gaat in een interdisciplinaire groep aan de slag. Je traint je vaardigheden als coach, communicator en past ze toe in een project op de campus.

Tijdens verschillende stages leer je stapsgewijs naar buiten treden als educatieve kunstenaar. In de Verkennende stage verken je het brede onderwijs- en non-formele veld van de kunsteducatie en zet je de eerste stappen als leraar of workshopleider. In de Stage algemene vakdidactiek en Stage specifieke vakdidactiek ga je telkens aan de slag op verschillende plaatsen die thematisch aansluiten bij de opleidingsonderdelen vakdidactiek. In de stage als onderdeel van de masterproef (zie ook hierboven) ga je ten slotte gericht op zoek naar een antwoord op je onderzoeksvraag in een specifieke context naar keuze. Als LIO-student is het mogelijk om deze opleidingsonderdelen in je eigen lespraktijk af te werken.

Meer weten?

In het online onderwijsaanbod van LUCA vind je gedetailleerde informatie over deze opleidingsonderdelen.