Ga verder naar de inhoud

Kostprijs

Studeren kost geld. Gelukkig zijn er ook heel wat financiële tegemoetkomingen waardoor studeren haalbaar blijft. Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld? Heb ik recht op extra ondersteuning als werkzoekende of werknemer?

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor een Edu-opleiding bestaat uit een vast en een variabel deel, afhankelijk van het aantal studiepunten dat je opneemt. Je statuut (al dan niet beursstudent) bepaalt de hoogte van het inschrijvingsgeld.

Bij de start van het academiejaar betaal je een vast bedrag. Na goedkeuring van je individuele studieprogramma volgt dan het rekeningoverzicht voor je volledige studiegeld, berekend op het aantal studiepunten dat je opneemt.

Naast het inschrijvingsgeld betaal je, afhankelijk van de opleiding waarvoor je inschrijft, jaarlijks een forfaitaire toeslag voor studiegebonden kosten en faciliteiten.

Daarnaast betaal je tijdens je opleiding ook nog zaken als boeken, cursussen en materiaal.

Statuut Vast gedeelde Variabel deel Totaal (60 sp.)
Niet-beursstudent
245,20 euro
11,70 euro per sp.
947,20 euro
Bijna-beursstudent
245,20 euro
4,30 euro per sp.
503,20 euro
Beursstudent
111,90 euro
0,00 euro per sp.
111,90 euro

Beurzen

Om in aanmerking te komen voor het studiegeld van beursstudent of bijna-beursstudent moet je een attest van de Dienst Studietoelagen voorleggen. Dat kan je online aanvragen of via de post, met behulp van het formulier op hun website.

Wie een studietoelage ontvangt, betaalt het beurstarief. Deze toelage hangt af van bepaalde voorwaarden rond nationaliteit, gezinssituatie en inkomen.

Is je gezinsinkomen te hoog voor een studietoelage, maar ligt het niet meer dan 3 209 euro boven de maximumgrens of ontvang je geen studietoelage omwille van het kadastraal inkomen? Vraag dan aan de Sociale Dienst of je in aanmerking komt voor het bijna-beurstarief.

Sociale dienst

De sociale dienst van Stuvo (studentenvoorzieningen) kan je helpen door te berekenen of je in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse overheid en/of verminderd studiegeld. Daarnaast kan je bij Stuvo ook terecht voor een spreiding van betaling, renteloze lening of een extra sociale toelage.

Studeren en werken

Studeren als werkzoekende

Als werkzoekende is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de educatieve graduaatsopleiding, de verkorte educatieve bacheloropleiding of de verkorte educatieve masteropleiding (voor een bepaalde aantal vakdidactieken) kosteloos te volgen. Je start deze opleiding samen met de reguliere studenten en volgt het programma voltijds. Edu by Vives en Edu by KU Leuven werken hiervoor samen met de VDAB.

studeren als werknemer

Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid werknemers die werk en studies combineren een duwtje in de rug wil geven. Het gaat om het Vlaams Opleidingsverlof (vroeger: educatief verlof), het Vlaams Opleidingskrediet en opleidingscheques. Je moet hiervoor als werknemer aan een aantal voorwaarden voldoen.

Studeren als leraar

Heb je een aanstelling in het onderwijs die je wil combineren met een educatieve opleiding? Dan kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking om een deel van je opleiding af te werken als leraar-in-opleiding (LIO).

Studeren als werkstudent

Als je minstens 80 uur per maand werkt of voor minstens 50% van wat in je arbeidssector gebruikelijk is, kan je na je inschrijving het statuut van werkstudent aanvragen. Hiermee kun je aanspraak maken op bijkomende onderwijs- en examenfaciliteiten.