Ga verder naar de inhoud

Verwerf een bijkomend bekwaamheidsbewijs

Heb je het diploma van een educatieve masteropleiding behaald en wens je een bijkomend bekwaamheidsbewijs te verwerven? Ontdek hieronder welke opleidingsonderdelen (OPO’s) je dient te volgen en hoe de inschrijvingsprocedure eruit ziet.

Onderstaande informatie geldt enkel voor de opleidingen en de vakdidactieken van KU Leuven. Informatie over de mogelijkheden om via een verkort traject aan LUCA School of Arts een bijkomend bekwaamheidsbewijs te verwerven wordt later aangevuld.

Verbreed je inzetbaarheid

Elke vakdidactiek die je binnen een educatieve masteropleiding met succes voltooid hebt, geeft jou het vereiste bekwaamheidsbewijs voor (een) bepaald(e) vak(ken) in het secundair onderwijs.

Ook na het volgen van een educatieve masteropleiding krijg je de mogelijkheid om een bijkomend vereist bekwaamheidsbewijs te behalen en zo je inzetbaarheid binnen het werkveld te verbreden.

Vrouw schrijf op whiteboard

Traject

Je schrijft jezelf opnieuw in voor een educatieve masteropleiding en volgt minstens de volgende opleidingsonderdelen:

  • vakdidactiek (6 à 9 studiepunten)
  • stage (6 studiepunten)

Afhankelijk van het aantal studiepunten dat je als startcompetentie kan voorleggen, zal je hiernaast meer of minder domeinspecifieke opleidingsonderdelen moeten opnemen. Bij het behalen van het diploma van een educatieve masteropleiding (EM-diploma) dien je immers een minimum van 30 studiepunten domeinspecifieke voorkennis te hebben behaald.

Toelatings- en inschrijvingsprocedure

Toelatingsprocedure

Je vraagt via mail toestemming aan de vakdidacticus/a om de gewenste vakdidactiek op te nemen. Je toont daarbij verplicht aan over de nodige startcompetenties (= minstens 12 studiepunten domeinspecifieke voorkennis) te beschikken.

Inschrijvingsprocedure

Je hebt toestemming gekregen en je weet welke domeinspecifieke opleidingsonderdelen je nog moet opnemen? Schrijf je jezelf dan opnieuw in voor dezelfde/een andere educatieve masteropleiding. Je kan zowel in september als in februari van start gaan met dit traject.