Ga verder naar de inhoud

Inschrijvingsprocedure

Je hebt toestemming gekregen en weet welke domeinspecifieke opleidingsonderdelen je nog moet opnemen? Schrijf je jezelf dan opnieuw in voor dezelfde/een andere educatieve masteropleiding.

Inschrijven voor een vakdidactiek binnen een domein van dezelfde educatieve master

Valt de bijkomende vakdidactiek die je wenst te volgen binnen een domein van dezelfde educatieve master? Dan schrijf je jezelf opnieuw in voor dezelfde educatieve masteropleiding.

Bijvoorbeeld: je hebt het diploma van educatieve master in de cultuurwetenschappen behaald met vakdidactiek geschiedenis en je wenst bijkomend de vakdidactiek kunstwetenschappen te volgen. Dan schrijf je jezelf opnieuw in voor de educatieve master in de cultuurwetenschappen. Je verwerft zo een nieuw diplomasupplement voor de vakdidactiek kunstwetenschappen.

Inschrijven voor een vakdidactiek binnen een domein van een andere educatieve master

Valt de bijkomende vakdidactiek die je wenst te volgen binnen een domein van een andere educatieve master? Dan zijn er twee opties:

  • Je schrijft jezelf in voor dezelfde educatieve masteropleiding en neemt de vakdidactiek en stage op binnen het verbredend/verdiepend luik. Bijvoorbeeld: je hebt het diploma van de educatieve master in de cultuurwetenschappen behaald met vakdidactiek geschiedenis en je wenst bijkomend de vakdidactiek aardrijkskunde te volgen. Je schrijft jezelf opnieuw in voor de educatieve master in de cultuurwetenschappen en neemt de vakdidactiek en stage aardrijkskunde op. Je verwerft zo een nieuw diplomasupplement voor de vakdidactiek aardrijkskunde.
  • Je schrijft jezelf in voor een andere educatieve master. Om toegelaten te worden tot die andere educatieve master dien je aan de standaard toelatingsvoorwaarden van die opleiding te voldoen. Bijvoorbeeld: je hebt het diploma van de educatieve master in de cultuurwetenschappen behaald met vakdidactiek geschiedenis en je wenst bijkomend de vakdidactiek aardrijkskunde te volgen. Indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je jezelf inschrijven voor de educatieve master in de wetenschappen en technologie. Je verwerft het diploma van de educatieve masteropleiding in de wetenschappen en technologie met de vakdidactiek aardrijkskunde.

Inschrijven

Eens ingeschreven in dezelfde/andere educatieve masteropleiding vul je jouw individueel studieprogramma (ISP) in. Indien je nog domeinspecifieke OPO’s dient op te nemen zal je deze via het veld ‘vrij in te geven’ moeten invoeren.

Let op! Schrijf je jezelf in voor dezelfde educatieve masteropleiding en neem je een vakdidactiek op binnen het verbredend/verdiepend luik? Dan breng je zelf je ISP-verantwoordelijke met in cc de programmadirecteur van de opleiding hiervan op de hoogte.