Ga verder naar de inhoud

Gedragswetenschappen - Wat houdt de opleiding in?

De verkorte educatieve masteropleiding in de gedragswetenschappen richt zich volledig op het leraarschap. Je verwerft pedagogische en (vak)didactische vaardigheden in een onderzoeksgebaseerde en praktijkgerichte opleiding.

Toelichting verkorte educatieve masters

Bekijk het filmpje voor een algemene toelichting over de verkorte educatieve masteropleidingen van KU Leuven.

Waar kun je de opleiding volgen?

Je kunt je inschrijven voor de verkorte educatieve master in de gedragswetenschappen op de campussen in Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, Diepenbeek, Geel, Gent, Kortrijk en Leuven. Let op! Je kunt de opleiding niet volledig op elke campus volgen.

Kaartje locaties Edu campussen

Programma

Het programma bestaat uit 5 luiken, samen goed voor 60 studiepunten. Het aantal studiepunten geven een idee van de omvang van elk luik. Elk studiepunt staat voor 25 à 30 uren studie. Via de modeltrajecten vind je hoe je de opleiding kunt spreiden over meerdere academiejaren.

Component leraarschap Studiepunten
1. Algemene educatieve vorming
12
2. Masterproef - onderwijsonderzoek
6
3. Vakdidactiek
12
4. Stage
18
5. Verbreding/verdieping
12
TOT.
60
Student lerarenopleiding Eef
Theorie en praktijk zijn van bij de start van de opleiding goed in balans. De theoretische vakken en stages lopen parallel, waardoor je meteen de theorie kunt toepassen en nadenken over je ervaringen in de stages.

Eef Van Overstraete (45 jaar)

1. Algemene educatieve vorming

Algemene educatieve vorming bestaat uit twee opleidingsonderdelen:

 • Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs (LIMBO): deel 1
 • Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs (LIMBO): deel 2

Deze opleidingsonderdelen worden gevolgd door alle studenten in de educatieve masteropleidingen. In beide opleidingsonderdelen verken je de belangrijkste bouwstenen van het leraarschap. Je bestudeert thema’s die raken aan het microniveau (leren en onderwijzen), mesoniveau (schoolorganisatie en -beleid) en macroniveau (onderwijsorganisatie en pedagogische visie). Je leert zelfstandig de eigen (school)praktijk en de bredere onderwijsrealiteit kritisch te bevragen en mee vorm te geven.

LIMBO, deel 1

LIMBO 1 bestaat uit verschillende modules die je zelfstandig kunt studeren. Per module wordt de nodige ondersteuning voorzien:

 • inleidende video op Toledo;
 • vragenforum;
 • lijst met studietips;
 • een zelftest.

Per module moet je, doorheen het semester, een digitale toets afleggen.

LIMBO, deel 2

LIMBO 2 bestaat uit een ruim en regionaal gespreid professionaliseringsaanbod over onderwijsgerelateerde thema’s. Elke student volgt 90 punten aan events (seminaries, panelgesprekken, etc.). De events worden georganiseerd op maandag-, dinsdag- en donderdagavonden (telkens van 18 tot 21 u.). Er worden 5 events per campus voorzien.

Je krijgt ook de mogelijkheid om verschillende events na elkaar te volgen tijdens een meerdaagse. De twee meerdaagsen staan gepland van:

 • LIMBOdagen herfstvakantie: 2/11/2022 tot 4/11/2022
 • LIMBOdagen krokusvakatie: 20/02/2022 tot 22/02/2022

2. Masterproef – Onderwijsonderzoek

Je maakte al een domeinspecifieke masterproef en beschikt dus over een ruim palet aan onderzoeksvaardigheden. In dit luik scherp je deze vaardigheden aan binnen een relevante onderwijscontext. Je wendt de resultaten van recent onderwijs- en vakdidactisch onderzoek aan om als leraar je eigen praktijk te analyseren, erover te reflecteren en bij te sturen waar nodig.

Volg je de opleiding in Leuven?

Dan neem je het opleidingsonderdeel 'Onderwijsonderzoek gedragswetenschappen' op.

Volg je de opleiding buiten Leuven?

Dan neem je het opleidingsonderdeel ‘Masterproef – Onderwijsonderzoek’ op, met verplichte aanwezigheid op de volgende contactmomenten.

 • 6/10/22 (do week 2): startsessie (18u-21u), op een campus naar keuze
 • 17/11/22 (do week 8) of 22/11/22 (di week 9): conceptnota (18u-21u), online
 • 20/4/23 (do week 30) of 27/4/23 (do week 31): postersessie (18u-21u), te Leuven

Aanvullend op die contactmomenten vinden er ook tussentijdse begeleidingssessies plaats. De data en locatie van die sessies bepaal je in samenspraak met je groepsgenoten en je begeleider.

De (online) mondelinge verdedigingen gaan door op 8 en 9 juni 2023.


3. Vakdidactiek

Je groeit uit tot een specialist die een specifiek vak met inzicht en passie kan overbrengen naar de leerlingen. De educatieve master in de gedragswetenschappen biedt de vakdidactiek 'Psychologie en pedagogische wetenschappen' aan.

Op deze website ontdek je wat je van deze vakdidactiek mag verwachten en vind je meer praktische informatie.

De vakdidactiek wordt niet op elke campus aangeboden.

4. Stage

Stage

Via je stage leer je het lerarenberoep kennen, en kun je eventueel ook proeven van educatieve functies buiten het onderwijs. Je maakt kennis met de praktijk van het onderwijs, je verdiept je in de organisatie van een onderwijsinstelling en je staat zowel in team als zelfstandig voor de klas. Ook het dagelijkse reilen en zeilen van de school leer je kennen via tal van opdrachten en activiteiten.

Ben je al aan de slag als leraar? Je kunt de opleiding combineren met werken in het onderwijs. Als LIO (leraar-in-opleiding) kun je bepaalde opdrachten uitvoeren binnen en toegespitst op je eigen werkcontext. Ook als je tijdens de opleiding een onderwijsopdracht opneemt, kom je hiervoor in aanmerking.

Meer praktische informatie over de stage binnen de educatieve master in de gedragswetenschappen kan je vinden op de website. We verwachten dat studenten zich registreren voor de stage voor 17 september 2022.

Diversiteitsstage

De universiteitsbrede diversiteitsstage heeft tot doel om jou, als student uit een lerarenopleiding, te vormen tot een leerkracht die in staat is sterktes van (jonge) mensen met specifieke noden te stimuleren om zo samen barrières te overwinnen. De verschillende onderdelen van deze diversiteitsstage helpen je competenties met betrekking tot het ondersteunen van het leerproces van jongeren of volwassenen te ontplooien. Dit gebeurt in een veilig klimaat waar je kan terugvallen op de ondersteuning van professionele begeleiders.

Je kunt per regio kiezen uit verschillende diversiteitsprojecten en/of -vormingen.

5. Verbreding en verdieping

Je vult je programma aan met een aantal verbredende/verdiepende opleidingsonderdelen. Je kunt kiezen uit een brede waaier aan keuzevakken en/of een bijkomende vakdidactiek, op je eigen of op een andere campus.

Keuzevakken

Je hebt de keuze uit KU Leuven-opleidingsonderdelen op iedere campus. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om een opleidingsonderdeel op te nemen bij een partnerhogeschool binnen de Associatie KU Leuven.

Bijkomende vakdidactiek

Je kunt een bijkomende vakdidactiek volgen van een andere educatieve master om je vakbekwaamheid uit te breiden.

Welke vakdidactiek je bijkomend kunt volgen hangt af van je vooropleiding en voorkennis. Hoe dan ook kun je de vakdidactiek PAV-maatschappelijke vorming (educatieve master cultuurwetenschappen) opnemen. De toegang tot deze vakdidactiek is vrij.

Student lerarenopleiding Elien Hendrix
Ik vind het fijn dat ik met keuzevakken eigen accenten kan leggen in mijn programma en me kan verdiepen in een aantal zelfgekozen thema’s.

Elien Hendrix (24 jaar)

Programmagids

Een gedetailleerde omschrijving van het programma en planningsinformatie per campus en per opleidingsonderdeel vind je terug in de programmagids:

Door het vlaanderenbrede aanbod krijg je de kans om, op een campus naar keuze, opleidingsonderdelen te volgen die meer aansluiten bij je interesses of beter passen in je uurrooster.

ONDERSTEUNING NODIG OF NOG VRAGEN?

CONTACTEER DE STUDIELOOPBAANBEGELEIDER

De studieloopbaanbegeleider is je eerste aanspreekpunt, en zoekt met jou naar het meest geschikte traject om leraar te worden vanuit je vooropleiding, specifieke talenten, (professionele) wensen en ervaringen.

NEEM DEEL AAN EEN INFOSESSIE

Krijg extra uitleg over de opleidingen en stel je vragen tijdens een infosessie.