Ga verder naar de inhoud

Gedragswetenschappen - Bekwaamheidsbewijzen

Met je diploma kun je aan de slag als leraar in zowel het leerplichtonderwijs, het hoger onderwijs als in het volwassenenonderwijs.

Secundair onderwijs

De vakdidactiek die je met succes hebt afgelegd, bepaalt welk vereist bekwaamheidsbewijs je verwerft en welke vakken je, na het behalen van je diploma, in het secundair onderwijs mag verzorgen.

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vind je terug welke vakken je mag verzorgen met elke vakdidactiek. Door jouw opleiding/vakdidactiek te selecteren in de lijst (bijvoorbeeld: Educatieve master vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen) kom je terecht op een overzicht van vakken.

Daarnaast levert de opleiding je ook voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen op. Voor meer informatie en een overzicht van de bekwaamheidsbewijzen die je via deze opleiding verwerft kan je terecht op de databank bekwaamheidsbewijzen.

Hoger en volwassenenonderwijs & de bredere educatieve context

De (verkorte) educatieve masteropleiding stoomt je ook klaar voor een lesopdracht in het volwassenenonderwijs of aan een hogeschool. Bij het bepalen van je lesopdracht in het volwassenenonderwijs of aan een hogeschool wordt vooral gekeken naar je expertise en de opleiding(en) die je hebt gevolgd. Er bestaan daar immers geen vastgestelde lijsten met vakken die je mag doceren.

Het diploma van een (verkorte) educatieve master stelt je daarenboven in staat een job binnen de bredere educatieve en sociaal-culturele sector op te nemen.

Wil je een bijkomend bekwaamheidsbewijs verwerven?

Heb je het diploma van een educatieve masteropleiding behaald en wens je een bijkomend bekwaamheidsbewijs te verwerven? Ontdek hoe je traject eruit ziet!

Meer over leraar worden

Loopbaan van een leraar

Het lerarenberoep is erg gevarieerd en houdt heel wat meer in dan lesgeven. Je kan met je diploma terecht in een veelvoud aan contexten binnen en buiten het onderwijs.

Kostprijs, beurzen en opleidingsverlof

Studeren kost geld. Gelukkig zijn er ook heel wat financiële tegemoetkomingen waardoor studeren haalbaar blijft. Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld? Heb ik recht op extra ondersteuning als werkzoekende of werknemer?

Inschrijven

Heb je voldoende informatie en wil je de opleiding starten in september of in februari? Schrijf je dan nu in via de inschrijvingsmodule van de deelnemende instellingen.