Ga verder naar de inhoud

Cultuurwetenschappen - Wat houdt de opleiding in?

De verkorte educatieve masteropleiding (60 sp) richt zich volledig op het leraarschap. Je verwerft pedagogische en (vak)didactische vaardigheden in een onderzoeksgebaseerde en praktijkgerichte opleiding.

EDU BY KU LEUVEN

Dit filmpje voorziet een algemene toelichting bij de opbouw en de troeven van de verkorte educatieve masteropleidingen aan KU Leuven. Hieronder vind je meer opleidingsspecifieke informatie terug.

Component leraarschap Studiepunten
Algemene educatieve vorming
12
Masterproef - Onderwijsonderzoek
6
Verbredend/verdiepend luik
12
Vakdidactiek
Geschiedenis
Kunstwetenschappen
Musicologie
9
Stage
21

Algemene educatieve vorming

Het eerste luik bestaat uit twee opleidingsonderdelen (‘Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs (LIMBO): deel 1 en deel 2’). In beide opleidingsonderdelen verken je, via modules en events (seminaries, workshops en debatten), de belangrijkste bouwstenen van het leraarschap en bestudeer je thema’s die raken aan het micro- (leren en onderwijzen), meso- (school organisatie en –beleid) en macroniveau (onderwijsorganisatie en pedagogische visie). Je leert zelfstandig de eigen (school)praktijk en de bredere onderwijsrealiteit kritisch te bevragen en mee vorm te geven.

Masterproef – Onderwijsonderzoek

Je maakte al een domeinspecifieke masterproef en beschikt dus over een ruim palet aan onderzoeksvaardigheden. In deze opleiding scherp je deze vaardigheden aan binnen een relevante onderwijscontext. Je wendt de resultaten van recent onderwijs- en vakdidactisch onderzoek aan om als leraar je eigen praktijk te analyseren, erover te reflecteren en bij te sturen waar nodig.

Vakdidactiek

Je groeit uit tot een specialist die een specifieke vakinhoud met inzicht en passie kan overbrengen naar de leerlingen.

Je neemt verplicht één van de drie vakdidactieken op die de educatieve master in de cultuurwetenschappen aanbiedt:

  • geschiedenis
  • kunstwetenschappen
  • musicologie

Je krijgt rechtstreeks toegang tot de vakdidactiek die aansluit bij jouw domeinopleiding.

Stage

Via je stage leer je alle facetten van het lerarenberoep kennen. Je maakt kennis met de praktijk van het onderwijs, je verdiept je in de organisatie van een onderwijsinstelling en je staat zowel in team als zelfstandig voor de klas. Ook het dagelijkse reilen en zeilen van de school leer je kennen via tal van meso-activiteiten.

Je volgt het stagetraject dat aansluit bij de vakdidactiek die je gekozen hebt (totaal 21 sp.).

Je leert ook omgaan met een divers leerlingenpubliek via een diversiteitsstage. De diversiteitsstage vormt je tot een zorgzame en relatievaardige leraar die aandacht heeft voor de (leer)behoeften van alle leerlingen, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren onder hen.

Ben je overtuigd van de opleiding en wil je jezelf inschrijven? Vraag dan alvast via het correcte stageformulier je stage aan. Hoe sneller je je aanvraag indient, hoe groter de kans dat je scholen toegewezen krijgt die met je voorkeuren overeenstemmen.

Verbreding en Verdieping

Je vult je programma aan met een aantal verbredende/verdiepende opleidingsonderdelen. Je kunt hiervoor, op basis van je eigen interesses, kiezen uit een brede waaier aan keuzevakken. Afhankelijk van de vakdidactiek die je volgt dien je ook een verplicht OPO onder dit luik op te nemen.

Daarnaast kun je binnen dit luik een bijkomende vakdidactiek opnemen. Op deze manier breid je je bekwaamheid uit. Om een bepaalde bijkomende vakdidactiek te mogen opnemen dien je 30 studiepunten (behaald binnen een academische opleiding) in het domein van die vakdidactiek te kunnen voorleggen. Je kan hiervoor ook kiezen uit de vakdidactieken van andere educatieve masteropleidingen. Tot slot kunnen alle studenten in de educatieve master cultuurwetenschappen ook de vakdidactiek PAV-maatschappelijke vorming opnemen.

Stel je traject samen

Aanbod op verschillende campussen

Ontdek het aanbod op onze negen campussen.

Combineer je de opleiding met werk/gezin?

Je kan de opleiding spreiden over meerdere academiejaren.