Ga verder naar de inhoud

Audiovisuele en Beeldende Kunsten - Wat houdt de opleiding in?

De verkorte educatieve masteropleiding (60 stp) richt zich op de leraar-kunstenaar. Je verwerft pedagogische en (vak)didactische vaardigheden in een kunsteducatieve en praktijkgerichte opleiding.

Verkorte educatieve master ABK 60 studiepunten
Inleiding in kunsteducatie
6
Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs (deel 1)
6
Educatieve Kwesties / Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs (deel 2)
6
Algemene vakdidactiek
6 (9 voor Productdesign)
Domeinoverschrijdende vakdidactiek
3
Specifieke vakdidactiek (niet voor Productdesign)
3
Stage Exploreren
6
Stage Diversiteit
3
Stage Verdiepen
12
Scriptie-stage
9

Algemene vorming

In Inleiding in kunsteducatie verken je de relatie tussen kunst en educatie vanuit een artistieke, pedagogische, sociologische en historische invalshoek. Het vak wordt aangeboden in een hybride leeromgeving waar contactmomenten met docenten, online tools en ontmoetingen met het werkveld elkaar versterken. Inleiding in kunsteducatie is bovendien een multicampusvak waarin educatieve masterstudenten, bachelorstudenten en studenten van KU Leuven elkaar ontmoeten.

Educatieve vorming

Elke educatieve masterstudent van de associatie KU Leuven volgt deel 1 van het vak Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs (LIMBO). Daarna kan je kiezen tussen LIMBO deel 2 of het vak Educatieve kwesties.

LIMBO1 verzamelt alle basiskennis over onderwijs in één boek. Aan de hand van een online leerplatform verwerk je de leerstof en leg je digitale toetsen af. LIMBO2 is het interactieve vervolg op deel 1 waarin je participeert aan seminaries en workshops die Vlaanderen-breed worden aangeboden. In Educatieve kwesties staat het inoefenen van en de reflectie op vaardigheden centraal met een sterke klemtoon op studie en verdieping van kunsteducatieve (onderwijs)praktijken.

Vakdidactieken

Algemene vakdidactiek legt de focus op het vertalen van artistieke processen, gerelateerd aan een bepaald medium of domein, naar een concrete les- of vormingscontext.

Domeinoverschrijdende vakdidactiek richt zich op het begeleiden van cross-disciplinaire leer- en vormingsprocessen.

Terwijl de domeinoverschrijdende vakdidactiek een beweging naar buiten maakt, wordt in Specifieke vakdidactiek teruggekeerd naar de eigen discipline. Je ontwikkelt een visie op lesgeven in een volledig uitgewerkt jaarplan voor een atelier (DKO) of studierichting (SO) overeenkomstig met je eigen domeinexpertise.

Stage

Tijdens drie verschillende stages leer je stapsgewijs naar buiten treden als educatieve kunstenaar. Je doorloopt eerst het luik Stage exploreren waar je gericht en intensief gaat trainen op het ontwerpen en realiseren van krachtige leeromgevingen in een artificiële oefencontext (micro-teaching). In Stage diversiteit engageer je je via actieve participatie aan een kunsteducatief project van een sociaal-artistieke organisatie. Tot slot ontwerp, begeleid en realiseer je in Stage verdiepen artistieke leer-en vormingsprocessen in minstens twee zelf gekozen kunsteducatieve contexten (SO, DKO, VWO, sociaal-artistieke context, bedrijfscontext).

Scriptie- stage

De scriptie beoogt een onderzoeksvraag binnen het brede domein van kunst en educatie. De scriptie is geen verslag van een artistiek-educatieve praktijk of stage. De scriptie situeert de onderzoeksvraag binnen of tegenover bestaande paradigma’s in pedagogisch en (vak)didactisch onderzoek. In de scriptie brengen studenten artistieke en pedagogische kennis samen en onderzoeken ze de interactie tussen beiden.

Student lerarenopleiding Nina
Ik leerde enorm veel uit de micro-teaching sessies waarbij je lesgeeft aan medestudenten en feedback geeft aan elkaar.

Nina Bodenhorst (36 jaar)

Meer over leraar worden

Loopbaan van een leraar

Het lerarenberoep is erg gevarieerd en houdt heel wat meer in dan lesgeven. Je kan met je diploma terecht in een veelvoud aan contexten binnen en buiten het onderwijs.

Kostprijs, beurzen en opleidingsverlof

Studeren kost geld. Gelukkig zijn er ook heel wat financiële tegemoetkomingen waardoor studeren haalbaar blijft. Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld? Heb ik recht op extra ondersteuning als werkzoekende of werknemer?

Inschrijven

Heb je voldoende informatie en wil je de opleiding starten in september of in februari? Schrijf je dan nu in via de inschrijvingsmodule van de deelnemende instellingen.