Ga verder naar de inhoud

LIO-traject

Een houvast bij de samenstelling van het LIO-traject is het modeltraject met opstart in september met duurtijd van 2 jaar. Elke fase staat voor 1 semester. Je neemt dan gemiddeld 15 studiepunten op per semester.

Je start het eerste jaar met een aantal vakken die je volgt samen met de studenten in het flextraject op de campus. Je schrijft wel al in voor het LIO-traject. Een groot deel van de opleiding werk je af via werkplekleren op je school. LIO-studenten volgen daartoe samen met andere LIO’s een aantal vakken in een LIO-cluster gedurende één academiejaar.

Op basis van jouw context en beschikbaarheid kan je een traject samenstellen aan de hand van de lessenroosters van het eerste en het tweede semester.

Modeltraject LIO

  • Het modeltraject bestaat uit een minimum duurtijd van 2 jaar.
  • Er is diversiteit in opleidingsduur: er kan afgeweken worden van het modeltraject.
  • Richtlijnen om een evenwichtig en logisch programma samen te stellen, vind je terug in de opleidingsbrochure.
  • Alle vakken (opleidingsonderdelen of OPO's) worden standaard blended ingericht nl. via een weloverwogen combinatie van face-to-face (contactonderwijs) en online instructie.
  • Voor enkele OPO’s heb je de keuze tussen blended én volledig afstandsonderwijs waarbij je meestal slechts 1 of 2 momenten aanwezig bent nl. het start- en het evaluatiemoment. Het gaat om de OPO’s Onderwijs in de samenleving, Basis didactiek en brede leerzorg, Verhoogde zorg en Samen duurzaam school maken. Ook voor vakdidactiek is meestal een afstandsversie beschikbaar.
  • Het is sterk aangewezen om minimum eerst het OPO Basis didactiek en brede leerzorg te hebben afgewerkt vooraleer de LIO-cluster op te nemen.
  • Vakdidactiek optie A volg je best samen met de LIO-cluster.
  • Je hebt de keuze om Inleefstage vooraf of gelijktijdig te volgen met de LIO-cluster.
  • Verhoogde zorg en Verbindend werken volg je bij voorkeur ook vooraf of (indien haalbaar) gelijktijdig met de LIO-cluster.

Je kan voor advies terecht bij een trajectbegeleider via edu-kortrijk@vives.be of edu-brugge@vives.be

Modeltraject VEB LIO