Ga verder naar de inhoud

Traject op maat

De trajectbegeleider zoekt samen met jou naar een traject dat optimaal past bij je startcompetenties (m.i.v. vrijstellingen), je mogelijke tijds- en energie-investering en de voorkeuren op vlak van aanpak, tijdstip en tempo. De keuzes die je maakt kunnen per semester aangepast worden. Ook tijdens je opleiding kun je steeds terecht bij je trajectbegeleider. Er zijn drie trajecten nl. het flextraject, het LIO-traject en het voltijds eenjarig dagtraject. De trajecten zijn zo samengesteld dat je kan schakelen van het ene naar het andere traject als jouw persoonlijke context daarom vraagt.

Combineer je graag de opleiding met de banaba zorg en remediëring of de banaba buitengewoon onderwijs? Informeer dan bij je trajectbegeleider edu-kortrijk@vives.be of edu-brugge@vives.be over mogelijke vrijstellingen.

Student lerarenopleiding Nona Moerman
De combinatie van de opleiding met een fulltime job is pittig, maar aangezien je de lessen ’s avonds en/of op zaterdag kunt volgen blijft het haalbaar.

Nona Moerman (26 jaar)

Flextraject

Wil je de opleiding combineren met werk, gezin of een andere opleiding? Dan is het flextraject wellicht voor jou het meest aangewezen traject. Je kiest er dan voor om ’s avonds, op zaterdag en/of in afstandsonderwijs les te volgen.

De minimale duurtijd van het modeltraject is 2 jaar.

LIO-traject

Ben je al tewerkgesteld in het ambt van leraar voor minstens een halftijdse lesopdracht voor 1 schooljaar? Dan volg je het LIO- traject. LIO staat voor leraar-in-opleiding. Je start eerst met een aantal vakken in het eerste jaar. Daarna volg je een LIO-pakket gekenmerkt door werkplekleren op je school gedurende één academiejaar. Voorafgaand aan het jaar van het LIO-pakket volg je een LIO-infosessie.

Eenjarig traject

Wil je de opleiding graag overdag afwerken op 1 jaar tijd? Kies dan voor het éénjarige voltijds dagtraject. Ook wie via de VDAB de opleiding wenst te volgen, kan in dit traject terecht.