Ga verder naar de inhoud

Verkorte educatieve bachelor-Bekwaamheidsbewijzen

Met je diploma kun je aan de slag als leraar in zowel het (buitengewoon) secundair onderwijs als in het volwassenenonderwijs. Evengoed kom je terecht in het hoger onderwijs of buiten de schoolcontext in de educatieve of sociaal-culturele sector.

Welk(e) vak(ken) je kan geven, wordt bepaald door je vooropleiding. Het diploma van het verkort traject is evenwaardig als dat van de educatieve bachelor behaald via 180 studiepunten maar dan zonder vermelding van onderwijsvakken.

Onderwijsbevoegdheid en vakdidactiek

Welke vakken je mag geven, kan je opzoeken via de databank van de bekwaamheidsbewijzen.

  • Als je opzoekt van diploma naar vak, vind je de vakken terug met een vereist bekwaamheidsbewijs.
  • Daarnaast levert de opleiding je ook voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen op.
  • Je volgt een vakdidactiek die aansluit bij jouw profiel. Je hebt in VIVES een aanbod van meer dan 20 vakdidactieken die georganiseerd worden in Brugge, Torhout en Kortrijk (in dag, avond- en/of afstandsonderwijs).
  • Een houvast biedt het stappenplan dat terug te vinden is in de opleidingsbrochure.
  • Er is een intakeformulier beschikbaar om de keuze voor een traject te bepalen evenals de vakdidactiek.
  • Jouw trajectbegeleider kan je hierin verder wegwijs maken.

Extra onderwijsbevoegdheid verwerven

Heb je interesse om een vak te geven dat niet aansluit op je vooropleiding of heb je een basisdiploma dat niet leidt tot een vereist bekwaamheidsbewijs maar enkel tot voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen?

Dan kan je tegelijk of na de verkorte educatieve bacheloropleiding, je traject uitbreiden door te kiezen voor een extra onderwijsvak. Dit pakket omvat maximaal 48 studiepunten (maar dit kan minder zijn op basis van vrijstellingen, gevolgde keuzevakken) om zo een extra vakbevoegdheid (vereist bekwaamheidsbewijs voor dat onderwijsvak) te verwerven. Informeer je hierover bij je trajectbegeleider.

Brugge: edu-brugge@vives.be

Kortrijk: edu-kortrijk@vives.be

Intakeformulier als hulp

Het intakeformulier is een bijkomend middel om je gepersonaliseerd advies te verlenen binnen de verkorte educatieve bachelor, zowel naar de keuze van het traject dat bij je past als naar het bepalen van de vakdidactiek. Je kan hiervoor terecht bij de trajectbegeleider edu-kortrijk@vives.be of edu-brugge@vives.be