Ga verder naar de inhoud

Werken aan onderwijskwaliteit.

Onderwijsinspectie is een middel om van overheidswege toe te zien op de kwaliteit van ons onderwijs en zorgt nog jaarlijks voor extra stress en administratie. Maar hoeft dat wel? En hoe kunnen we voorbij deze inspectiemomenten werken aan goed onderwijs? Tijdens dit event gaan we in op deze vragen en maak je kennis met het referentiekader voor kwaliteitsvol onderwijs (ROK), dat de leidraad vormt voor de onderwijsinspectie 2.0, maar ook daarbuiten scholen een houvast biedt om te werken aan kwaliteitsvol onderwijs.

25
gratis voor studenten/personeel KULeuven / associatie
LIMBOpunten: 5
LIMBOticum

Praktische info

21 oktober 2021
18:00 - 21:00
HER1 04.4207
Stormstraat 2
1000 Brussel
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit
Lesgever: Ann Verstraeten

Andere events die je kunnen interesseren

Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit De lat in het onderwijs 21 dec. 2021 | 18:00 - 21:00 | Leuven

Internationaal onderzoek toont aan dat de kwaliteit van ons onderwijs achteruit gaat. Onze toppositie van weleer staat op de helling, het niveauverschil tussen hoog- en laagpresteerders blijft stijgen. De lat in het onderwijs dient te worden aangepakt. In dit event verkennen we instrumenten die gebruikt worden om kwaliteit te meten.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Werken aan onderwijskwaliteit 2 dec. 2021 | 18:00 - 21:00 | Leuven

Tijdens dit event verkennen we actief het referentiekader voor kwaliteitsvol onderwijs (ROK) en hoe dit aan de basis ligt van de vernieuwde onderwijsinspectie én de interne kwaliteitszorg van je school.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Eigenheid en verscheidenheid. Het pedagogisch project doorgelicht. 17 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Antwerpen

In dit event leggen we de pedagogische projecten van het katholiek onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs naast elkaar. We focussen op de overeenkomsten en de verschillen en de mogelijkheid of noodzaak van een toekomstige verzoening.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Werken aan onderwijskwaliteit. 26 okt. 2021 | 18:00 - 21:00 | Diepenbeek

Tijdens dit event verkennen we actief het referentiekader voor kwaliteitsvol onderwijs (ROK) en hoe dit aan de basis ligt van de vernieuwde onderwijsinspectie én de interne kwaliteitszorg van je school.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Onderwijsbeleid in actie: eindtermen 17 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

Hoe onderwijsbeleid tot stand komt, blijft voor velen een soort van ‘black box’. Tijdens dit event zullen we die zwarte doos openen: Waarover gaat het beleid precies?, Hoe komt beleid tot stand? Wie speelt wanneer een rol?, Wie weegt op het beleid en waarom, … ?

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Tucht- en examenbeslissingen in het onderwijs 8 dec. 2021 | 18:00 - 21:00 | Aalst

In dit event bieden we een antwoord op vragen als: “Hoe motiveer ik een examencijfer of een deliberatiebeslissing? Hoe bouw ik een goed tuchtdossier op? Welke tuchtsancties zijn mogelijk in welke omstandigheden? Mogen leerkrachten boekentassen, gsm’s, .. van leerlingen doorzoeken?

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Education in comparative perspective 16 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Online

This event focuses on the differences and similarities between educational systems. A broadening of the horizon helps to question evident issues in our own educational system and provides inspiration for innovation. Each seminar is built around an invited guest speaker from abroad and who discusses the educational system in his/her country. The aim of each seminar is to arrive at the formulation of key comparative insights about our educational system.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Education in comparative perspective 25 apr. 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

This event focuses on the differences and similarities between educational systems. A broadening of the horizon helps to question evident issues in our own educational system and provides inspiration for innovation. Each seminar is built around an invited guest speaker from abroad and who discusses the educational system in his/her country. The aim of each seminar is to arrive at the formulation of key comparative insights about our educational system.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Examen- en tuchtbeslissingen in scholen 5 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Online

Wat betekent het precies om als school een dergelijke beslissing te nemen en hoe bouw je een goed dossier op? We verdiepen ons in de juridische context en beleidscontext hiervan.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Tucht- en examenbeslissingen in het onderwijs 7 mrt. 2022 | 18:00 - 21:00 | Online

In dit event bieden we een antwoord op vragen als: “Hoe motiveer ik een examencijfer of een deliberatiebeslissing? Hoe bouw ik een goed tuchtdossier op? Welke tuchtsancties zijn mogelijk in welke omstandigheden? Mogen leerkrachten boekentassen, gsm’s, .. van leerlingen doorzoeken?

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit De delibererende klassenraad tegen het licht. 24 mrt. 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

In dit event bekijken we de werking van de klassenraad van naderbij en krijg je de gelegenheid om zelf een oordeel te vormen over wat er anders en beter kan.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Onderwijsbeleid in actie: digitalisering 22 mrt. 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

Hoe onderwijsbeleid tot stand komt, blijft voor velen een soort van ‘black box’. Tijdens dit event zullen we die zwarte doos openen: Waarover gaat het beleid precies?, Hoe komt beleid tot stand? Wie speelt wanneer een rol?, Wie weegt op het beleid en waarom, … ?

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit De lat in het onderwijs 13 dec. 2021 | 18:00 - 21:00 | Brugge

Internationaal onderzoek toont aan dat de kwaliteit van ons onderwijs achteruit gaat. Onze toppositie van weleer staat op de helling, het niveauverschil tussen hoog- en laagpresteerders blijft stijgen. De lat in het onderwijs dient te worden aangepakt. In dit event verkennen we instrumenten die gebruikt worden om kwaliteit te meten.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Het pedagogisch project van het GO! – ‘Samen leren samenleven’ – inhoud, betekenis en praktische vertaling 1 mrt. 2022 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Leuven

Neutraliteit vormt het pedagogisch project van het GO! Hoe vertaalt dit project zich in de praktijk?

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Secundair onderwijs en de universiteit: de kracht van de interactie 28 feb. 2022 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Leuven

In deze bijdrage gaat prof. dr. L. Sels in op de relatie tussen het secundair onderwijs en de universiteit.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Education in comparative perspective 2 mrt. 2022 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Leuven

This event focuses on the differences and similarities between educational systems. A broadening of the horizon helps to question evident issues in our own educational system and provides inspiration for innovation. Each seminar is built around an invited guest speaker from abroad and who discusses the educational system in his/her country. The aim of each seminar is to arrive at the formulation of key comparative insights about our educational system.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit De werking van onderwijsstandaarden 1 mrt. 2022 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Leuven

De kwaliteitsdiscussie domineert de onderwijsactualiteit. We bekijken zowel de positieve effecten als de mogelijke bijwerkingen van standaardisering in het onderwijs.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Omgaan met meertaligheid in een multiculturele samenleving: voorbij taalachterstand 2 mrt. 2022 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Leuven

Vlaanderen wordt steeds diverser op het vlak van taal, niet in het minst op de schoolbanken. In dit event wordt verduidelijkt wat de mogelijke (gemiste) kansen zijn van meertaligheid voor gezinnen en scholen.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Het pedagogisch project van het GO! – ‘Samen leren samenleven’ – inhoud, betekenis en praktische vertaling 1 mrt. 2022 | 9:30 - 11:30 | LIMBOdagen Leuven

Neutraliteit vormt het pedagogisch project van het GO! Hoe vertaalt dit project zich in de praktijk?

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Invulling en analyse van modernisering secundair onderwijs: een verkennend debat 2 mrt. 2022 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Leuven

De modernisering van het secundair onderwijs komt stilaan op kruissnelheid. Dit vraagt voor een terug- en vooruitblik.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Participatie op school 28 mrt. 2022 | 0:00 - 0:00 | Online - asynchroon

In dit event geven we inzicht in verschillende soorten leerlingen-, ouder- en leerkrachtenparticipatie. Vervolgens staan we stil bij een aantal randvoorwaarden, succesfactoren en methodieken voor betekenisvolle, actieve participatie als middel tot ‘deelhebben’ voor alle stakeholders.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit De werking van onderwijsstandaarden 1 mrt. 2022 | 9:30 - 11:30 | LIMBOdagen Leuven

De kwaliteitsdiscussie domineert de onderwijsactualiteit. We bekijken zowel de positieve effecten als de mogelijke bijwerkingen van standaardisering in het onderwijs.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Invulling en analyse van modernisering secundair onderwijs: een verkennend debat 28 feb. 2022 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Leuven

De modernisering van het secundair onderwijs komt stilaan op kruissnelheid. Dit vraagt voor een terug- en vooruitblik.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Gestandaardiseerd toetsen van de Vlaamse onderwijskwaliteit. 28 feb. 2022 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Leuven

Tijdens dit event geven we een overzicht van de doelen en de werking van verschillende initiatieven van externe kwaliteitszorg. We besteden expliciet aandacht aan de rationale, het gebruik/misbruik van centrale toetsing en rankings en de gevolgen daarvan.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Flexibele leerwegen in het secundair onderwijs 15 nov. 2021 | 0:00 - 0:00 | Online - asynchroon

In dit event komen de mogelijkheden aan bod en worden heel wat voorbeelden gegeven van scholen die flexibiliteit creëren voor bijvoorbeeld ex-OKAN-leerlingen, hoogbegaafde leerlingen, zittenblijvers of topsporters. Van daaruit maken we een vertaalslag naar de eigen onderwijspraktijk.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Flexibele leerwegen in het secundair onderwijs 14 mrt. 2022 | 0:00 - 0:00 | Online - asynchroon

In dit event komen de mogelijkheden aan bod en worden heel wat voorbeelden gegeven van scholen die flexibiliteit creëren voor bijvoorbeeld ex-OKAN-leerlingen, hoogbegaafde leerlingen, zittenblijvers of topsporters. Van daaruit maken we een vertaalslag naar de eigen onderwijspraktijk.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Afstandsonderwijs in de weegschaal: historiek en toekomst voor het secundair onderwijs 4 nov. 2021 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Brugge

In dit event besteden we aandacht aan recente (en minder recente) ontwikkelingen inzake afstandsonderwijs.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Loopbanen en evaluatie van de leraar S.O. 4 nov. 2021 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Brugge

Doe ik het goed als leraar? Wat na een evaluatie onvoldoende? Met wie voer ik mijn functioneringsgesprek? Hoe word ik gecoacht? Hoe kan mijn loopbaan als leraar eruit zien? Welke vakken kan ik geven? Wanneer word ik vast benoemd? Deze en andere vragen vormen de insteek van dit event.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Loopbanen en evaluatie van de leraar S.O. 4 nov. 2021 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Brugge

Doe ik het goed als leraar? Wat na een evaluatie onvoldoende? Met wie voer ik mijn functioneringsgesprek? Hoe word ik gecoacht? Hoe kan mijn loopbaan als leraar eruit zien? Welke vakken kan ik geven? Wanneer word ik vast benoemd? Deze en andere vragen vormen de insteek van dit event.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Tucht- en examenbeslissingen in het onderwijs 4 nov. 2021 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Brugge

In dit event bieden we een antwoord op vragen als: “Hoe motiveer ik een examencijfer of een deliberatiebeslissing? Hoe bouw ik een goed tuchtdossier op? Welke tuchtsancties zijn mogelijk in welke omstandigheden? Mogen leerkrachten boekentassen, gsm’s, .. van leerlingen doorzoeken?

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit De competente leraar = de goede leraar? 28 mrt. 2022 | 0:00 - 0:00 | Online - asynchroon

In dit event leggen we verschillende visies op leraarschap naast elkaar. Op die manier reikt dit event je mogelijke bouwstenen aan om je eigen kijk op het lerarenberoep te vormen.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Afstandsonderwijs in de weegschaal: historiek en toekomst voor het secundair onderwijs 4 nov. 2021 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Brugge

In dit event besteden we aandacht aan recente (en minder recente) ontwikkelingen inzake afstandsonderwijs.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Tucht- en examenbeslissingen in het onderwijs 3 nov. 2021 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Brugge

In dit event bieden we een antwoord op vragen als: “Hoe motiveer ik een examencijfer of een deliberatiebeslissing? Hoe bouw ik een goed tuchtdossier op? Welke tuchtsancties zijn mogelijk in welke omstandigheden? Mogen leerkrachten boekentassen, gsm’s, .. van leerlingen doorzoeken?

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Education in comparative perspective 3 nov. 2021 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Brugge

This event focuses on the differences and similarities between educational systems. A broadening of the horizon helps to question evident issues in our own educational system and provides inspiration for innovation. Each seminar is built around an invited guest speaker from abroad and who discusses the educational system in his/her country. The aim of each seminar is to arrive at the formulation of key comparative insights about our educational system.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Wat zegt de (onderwijs)wetenschap over goede lespraktijken en goed leren? 3 nov. 2021 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Brugge

In deze lezing maakt Paul Kirschner de balans op van het wetenschappelijk onderwijsonderzoek naar leren en onderwijzen. Hij geeft een overzicht van wat alle leerkrachten dienen te weten over het hoe en waarom van goede lespraktijken.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Education in comparative perspective 7 dec. 2021 | 18:00 - 21:00 | Online

This event focuses on the differences and similarities between educational systems. A broadening of the horizon helps to question evident issues in our own educational system and provides inspiration for innovation. Each seminar is built around an invited guest speaker from abroad and who discusses the educational system in his/her country. The aim of each seminar is to arrive at the formulation of key comparative insights about our educational system.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Loopbanen en evaluatie van de leraar S.O. 2 dec. 2021 | 18:00 - 21:00 | Online

Doe ik het goed als leraar? Wat na een evaluatie onvoldoende? Met wie voer ik mijn functioneringsgesprek? Hoe word ik gecoacht? Hoe kan mijn loopbaan als leraar eruit zien? Welke vakken kan ik geven? Wanneer word ik vast benoemd? Deze en andere vragen vormen de insteek van dit event.

Meer over deze opleiding