Ga verder naar de inhoud

Team Teaching: samen sterker voor de klas!

Team teaching: met de collega’s samen denken en samen werken aan kwaliteitsvol onderwijs voor al hun leerlingen. De samenwerking situeert zich zowel in het voorbereiden en uitvoeren van lessen, als in de reflectie op hun gedeelde lesopdracht. In dit event leren de deelnemers verschillende vormen van team-teaching kennen en ontwikkelen ze een eigen standpunt over voor- en nadelen en implementatievoorwaarden.

25
gratis voor studenten/personeel KULeuven / associatie
LIMBOpunten: 5
LIMBOticum

Praktische info

19 oktober 2021
18:00 - 21:00
Onderwijsconcepten en curriculum
Lesgever: Ann Verstraeten

Andere events die je kunnen interesseren

Onderwijsconcepten en curriculum Draagvlak creëren voor wereldburgerschapseducatie (WBE) 20 dec. 2021 | 18:00 - 21:00 | Leuven

In dit event verkennen we actief wat het draagvlak voor wereldburgerschapseducatie van een/jouw school is en wat hefbomen zijn voor een breder draagvlak.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Heeft de school een pedagogisch project nodig? 13 dec. 2021 | 18:00 - 4:00 | Leuven

In dit event gaan we eerst in op die verschillende pedagogische projecten en vervolgens hoe die projecten werkzaam zijn. We stellen ons de vraag naar de zinvolheid van een pedagogisch project als zodanig.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Methodescholen en emancipatorisch onderwijs in Vlaanderen 7 dec. 2021 | 18:00 - 21:00 | Leuven

In dit event wordt de werking van methodescholen als emancipatorisch onderwijs verkend. De verschillende invullingen van onderwijs als emancipatie worden daarbij naast elkaar gelegd.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Draagvlak creëren voor wereldburgerschapseducatie (WBE) 25 nov. 2021 | 18:00 - 21:00 | Leuven

In dit event verkennen we actief wat het draagvlak voor wereldburgerschapseducatie van een/jouw school is en wat hefbomen zijn voor een breder draagvlak.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Eigenheid en verscheidenheid. Het pedagogisch project doorgelicht. 8 nov. 2021 | 18:00 - 21:00 | Leuven

In dit event leggen we de pedagogische projecten van het katholiek onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs naast elkaar. We focussen op de overeenkomsten en de verschillen en de mogelijkheid of noodzaak van een toekomstige verzoening.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Freinetonderwijs in Vlaanderen 17 mrt. 2022 | 18:00 - 21:00 | Kortrijk

In dit event verkennen we de visie van Freinet op mens-, maatschappij én onderwijs, gebruik makend van voorbeelden. We staan tevens stil bij het Freinetonderwijs in Vlaanderen. Ten slotte gaan we met de Freinetpedagogiek concreet aan de slag in onze eigen lespraktijk en reflecteren hierop.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Freinetonderwijs in Vlaanderen 10 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Gent

In dit event verkennen we de visie van Freinet op mens-, maatschappij én onderwijs, gebruik makend van voorbeelden. We staan tevens stil bij het Freinetonderwijs in Vlaanderen. Ten slotte gaan we met de Freinetpedagogiek concreet aan de slag in onze eigen lespraktijk en reflecteren hierop.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Leren op de werkplek en op school. Pedagogisch-didactische implicaties voor de school en het onderwijsteam. 14 dec. 2021 | 18:00 - 21:00 | Gent

Bij werkplekleren vraagt de begeleiding van leerlingen/studenten van bij het begin van het traject tot het einde om een gedeeld engagement van de leerling/student, de school en de werkplek. Dit vraagt om een innovatieve onderwijsaanpak, waarbij de wisselwerking van leren op de school en leren op de werkplek specifieke aandachtspunten met zich meebrengt.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Draagvlak creëren voor wereldburgerschapseducatie (WBE) 26 apr. 2022 | 18:00 - 21:00 | Diepenbeek

In dit event verkennen we actief wat het draagvlak voor wereldburgerschapseducatie van een/jouw school is en wat hefbomen zijn voor een breder draagvlak.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Methodescholen en de betekenis van emancipatorisch onderwijs 7 dec. 2021 | 18:00 - 21:00 | Diepenbeek

Vanuit een omschrijving van emancipatorisch onderwijs kijken we naar de plaats van methodescholen in het onderwijslandschap in Vlaanderen. We bekijken hun werking en vergelijken met het zogenoemde ‘traditionele’ onderwijs.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Het DNA van het DKO: een balans van de recente aanpassingen 21 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Aalst

In deze LIMBOlecture wordt de wondere wereld van het DKO onthuld voor allen die erin werkzaam zijn of willen werken. We focussen op het nieuwe niveaudecreet en wat dit impliceert voor leerkrachten en leerlingen.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum LEF op school. 21 mrt. 2022 | 18:00 - 21:00 | Online

In dit event focussen we op het pleidooi van Patrick Loobuyck voor de invoering van het algemeen vormend vak LEF en demonstreren we hoe dit vak kan bijdragen tot levensbeschouwelijke geletterdheid.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum LEF op school. 17 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Online

In dit event focussen we op het pleidooi van Patrick Loobuyck voor de invoering van het algemeen vormend vak LEF en demonstreren we hoe dit vak kan bijdragen tot levensbeschouwelijke geletterdheid.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum SDG’s in secundair onderwijs: kansen in eigen vakgebied en vakoverschrijdend 20 apr. 2022 | 13:00 - 16:00 | Brugge

Sustainable Development Goals of kortweg SDG’s, zijn niet meer weg te denken wanneer we het hebben over een duurzame samenleving. Welke rol kan onderwijs, en meer specifiek jij als leraar, spelen in de vorming van leerlingen i.f.v. wereldburgerschap?

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Leren op de werkplek en op school. Pedagogisch-didactische implicaties voor de school en het onderwijsteam. 22 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Brugge

Bij werkplekleren vraagt de begeleiding van leerlingen/studenten van bij het begin van het traject tot het einde om een gedeeld engagement van de leerling/student, de school en de werkplek. Dit vraagt om een innovatieve onderwijsaanpak, waarbij de wisselwerking van leren op de school en leren op de werkplek specifieke aandachtspunten met zich meebrengt.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Heeft de school een pedagogisch project nodig? 21 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

In dit event gaan we eerst in op die verschillende pedagogische projecten en vervolgens hoe die projecten werkzaam zijn. We stellen ons de vraag naar de zinvolheid van een pedagogisch project als zodanig.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Methodescholen en emancipatorisch onderwijs in Vlaanderen 15 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

In dit event wordt de werking van methodescholen als emancipatorisch onderwijs verkend. De verschillende invullingen van onderwijs als emancipatie worden daarbij naast elkaar gelegd.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Aan de slag met wereldburgerschapseducatie (WBE) in de klas. 1 mrt. 2022 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Leuven

In dit event verkennen we kritisch een aantal concrete educatieve materialen en activiteiten die onder ‘wereldburgerschapseducatie’ vallen.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Bevrijding in de eeuw van het kind: emancipatie in het methode-onderwijs 1 mrt. 2022 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Leuven

In dit event wordt het belang en de betekenis van de notie ‘emancipatie’ in het methode-onderwijs, en de historische voorlopers daarvan, besproken en onderzocht.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Bevrijding in de eeuw van het kind: emancipatie in het methode-onderwijs 1 mrt. 2022 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Leuven

In dit event wordt het belang en de betekenis van de notie ‘emancipatie’ in het methode-onderwijs, en de historische voorlopers daarvan, besproken en onderzocht.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Punten geven: zin of onzin? 7 mrt. 2022 | 0:00 - 0:00 | Online - asynchroon

In dit event staan we stil bij de evidentie van het geven van punten aan leerlingen om zo te bepalen of ze bepaalde kennis bezitten of competenties hebben verworven. Maar geeft een punt inderdaad deze informatie over de leerling? En is een puntenoverzicht hiervoor dan het juiste communicatiemiddel tussen leerlingen en leerkrachten, leerkrachten onderling, ouders en leerlingen en ouders en leerkrachten?

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Aan de slag met wereldburgerschapseducatie (WBE) in de klas. 1 mrt. 2022 | 9:30 - 11:30 | LIMBOdagen Leuven

In dit event verkennen we kritisch een aantal concrete educatieve materialen en activiteiten die onder ‘wereldburgerschapseducatie’ vallen.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Het DNA van het DKO: een balans van de recente aanpassingen 5 nov. 2021 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Brugge

In deze LIMBOlecture wordt de wondere wereld van het DKO onthuld voor allen die erin werkzaam zijn of willen werken. We focussen op het nieuwe niveaudecreet en wat dit impliceert voor leerkrachten en leerlingen.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Examencommissie 19 apr. 2022 | 0:00 - 0:00 | Online - asynchroon

In deze sessie gaan we op zoek naar de redenen voor het groeiende succes van de Examencommissie en welke lessen het leerplichtonderwijs daaruit kan trekken.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Duaal leren: bruggen slaan tussen onderwijs en bedrijfswereld. Een concrete case uit Gent. 3 nov. 2021 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Brugge

Als trajectbegeleider op het HTISA in Gent ben ik de schakel tussen het onderwijs en de bedrijven. We screenen leerlingen, maken een match met een bedrijf en volgen de tewerkstellingen op. Hoe dat allemaal concreet vorm krijgt, kom je te weten in deze sessie.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Het DNA van het DKO: een balans van de recente aanpassingen 4 nov. 2021 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Brugge

In deze LIMBOlecture wordt de wondere wereld van het DKO onthuld voor allen die erin werkzaam zijn of willen werken. We focussen op het nieuwe niveaudecreet en wat dit impliceert voor leerkrachten en leerlingen.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Team Teaching: samen sterker voor de klas! 16 dec. 2021 | 18:00 - 21:00 | Online

In dit event verkennen de deelnemers actief de verschillende vormen en implementatievoorwaarden van team-teaching en ontwikkelen ze een eigen standpunt over voor- en nadelen.

Meer over deze opleiding