Ga verder naar de inhoud

Creativiteit vanuit ontwikkelingsperspectief

‘Creativity is the interaction among aptitude, process and environment by which an individual or group produces a perceptible product that is both novel and useful as defined within a social group.’ (Plucker, Beghetto & Dow)

Creativiteit uit zich in alle domeinen van het leven. Zij is een competentie en daarbij een samenspel van kennis, vaardigheden, attitude en motivatie, die in ieder mens in meer of mindere mate aanwezig is. In dit seminarie focussen we enerzijds op het begrip creativiteit vanuit ontwikkelingsperspectief. We bekijken hoe creativiteit zich manifesteert tijdens verschillende levensfases en onderzoeken welke factoren remmend dan wel bevorderend werken op de creativiteitsontwikkeling. Anderzijds gaan we op zoek naar hoe de ontwikkeling van creativiteit gestalte kan krijgen in het onderwijs. Richtinggevende vragen hierbij zijn: wat is creativiteit en wat beogen we ermee in het onderwijs? Hoe domeinspecifiek is creativiteit? Gaat het om het creatieve proces, het creatieve product of om beide? Is creativiteit te toetsen en zo ja, hoe dan? … Samen verkennen we mogelijke antwoorden op deze vragen en presenteren we een positie ten aanzien van hoe de creativiteit van leerlingen in het onderwijs gecultiveerd kan worden.

25
gratis voor studenten/personeel KULeuven / associatie
LIMBOpunten: 5
LIMBOlecture
Wachtlijst particulieren Wachtlijst student / medewerker

Praktische info

28 maart 2022
19:00 - 21:30
De leerling en het leren
Lesgever: Grietje Cleys

Andere events die je kunnen interesseren

De leerling en het leren Ontoelaatbaar gedrag 14 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Kortrijk

Een optimaal leerklimaat vereist dat de leerkracht anticipeert op en gevolg geeft aan grensoverschrijdend gedrag.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Ontoelaatbaar gedrag 28 apr. 2022 | 18:00 - 21:00 | Kortrijk

Een optimaal leerklimaat vereist dat de leerkracht anticipeert op en gevolg geeft aan grensoverschrijdend gedrag.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Inzichten uit de cognitieve psychologie integreren in de klas 12 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Kortrijk

Is multitasking altijd nefast? Vanuit de cognitieve psychologie bekijken we struikelblokken en opportuniteiten van dit fenomeen, ook in de klas.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Pedagogische tact 12 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Geel

Wat betekent het om het goede te doen als leraar voor je leerling? Geef vorm aan de interactie tussen leraar en leerling door liefde voor je vak, je betrokkenheid bij je leerlingen en je natuurlijke pedagogische grondhouding.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Aandacht! Er zit een leerling met ADHD in de klas. 5 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Brussel

In elke klas zit gemiddeld wel een leerling met een aandachtstekort/hyperactiviteitsstoornis, of kortweg ADHD. In dit event gaan we aan de hand van het zorgcontinuüm zowel theoretisch als praktijkgericht aan de slag met deze uitdagingen.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Is een ervaren schaker een beter strategisch denker? 17 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Brussel

‘Leer programmeren en je wordt een betere probleemoplosser.’ ‘Kies maar voor de studierichting Latijn, want het helpt je om vlotter andere talen te leren.’ Iedereen heeft claims zoals deze al wel eens gehoord of zelf gezegd. In dit event onderzoeken we of er een grond van waarheid zit in dergelijke beweringen, hoe transfer van de ene naar een andere competentie verloopt en hoe we leeractiviteiten kunnen ontwerpen die rekening houden met de voorwaarden om transfer te realiseren.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Identiteit in de adolescentie 24 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Diepenbeek

We gaan in op de boeiende wereld van de adolescent en vragen ons af hoe we er als leraren mee om kunnen gaan.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Aandacht! Er zit een leerling met ADHD in de klas. 26 apr. 2022 | 18:00 - 21:00 | Antwerpen

In elke klas zit gemiddeld wel een leerling met een aandachtstekort/hyperactiviteitsstoornis, of kortweg ADHD. In dit event gaan we aan de hand van het zorgcontinuüm zowel theoretisch als praktijkgericht aan de slag met deze uitdagingen.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Wie is de jongere? Ontwikkelingspsychologie van de adolescent 22 mrt. 2022 | 18:00 - 21:00 | Aalst

In dit event zoomen we in op cruciale ontwikkelingen die plaatsvinden bij de jongere. Dit inzicht kan leerkrachten handvaten bieden om gedragingen te begrijpen en te verklaren. Daarnaast staan we ook stil bij hoe je hier als leerkracht zo goed mogelijk op kan inspelen.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Leren leren van de top-experten: Deliberate practice 10 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

In dit event worden de “key results” van expertise onderzoek aangeboden. Hieruit volgt een discussie met het oog op de relevantie voor leren bij “normale” inidividu’s.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Interactie in en met klasgroepen 17 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Online

Dit event focust op de interactie in klasgroepen alsook de interactie van de leerkracht met klasgroepen.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Voorbij reproductie en toepassing 28 apr. 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

Vertrekkende vanuit een kritische blik op de ‘taxonomie van Bloom’ gaan we praktisch aan de slag om binnen onze eigen lespraktijk voldoende gelaagdheid bij de denkprocessen van de lerenden te stimuleren.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Situationeel (klas)groepen leiden 19 apr. 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

Omdat de klas een groep van lerenden is die gedurende een (lange) periode met elkaar optrekken, is het managen van zo’n klasgroep door de leerkracht erg belangrijk.

Door inzicht in het situationeel begeleiden van (klas)groepen kunnen leerkrachten een klas tot een optimaal leerklimaat (bege)leiden.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Ontoelaatbaar gedrag 19 apr. 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

Een optimaal leerklimaat vereist dat de leerkracht anticipeert op en gevolg geeft aan grensoverschrijdend gedrag.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Groepsdynamica 31 mrt. 2022 | 18:00 - 21:00 | Online

Het doel van dit is event is inzicht krijgen in kenmerken van leiden en begeleiden van klasgroepen, individueel en in team, om te komen tot een optimaal leerklimaat.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Stigmatisering van ADHD 29 mrt. 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

In dit event bespreken we de oorzaken en aanpak van stigma’s ten aanzien van ADHD in het secundair onderwijs o.b.v. recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is er ruimte voor een inleefmoment ADHD en een discussie.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Positieve psychologie 22 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Online

In hoeverre besteden we in school aandacht aan de bekwaamheden die je helpen om gelukkig en succesvol te zijn in het leven? Geven we bv les in vermogens als veerkracht, optimisme, het opbouwen van positieve relaties met anderen, mindset, moed…. ?

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Wie is de jongere? Ontwikkelingspsychologie van de adolescent 21 mrt. 2022 | 18:00 - 21:00 | Brugge

In dit event zoomen we in op cruciale ontwikkelingen die plaatsvinden bij de jongere. Dit inzicht kan leerkrachten handvaten bieden om gedragingen te begrijpen en te verklaren. Daarnaast staan we ook stil bij hoe je hier als leerkracht zo goed mogelijk op kan inspelen.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Groepsdynamica 24 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

Het doel van dit is event is inzicht krijgen in kenmerken van leiden en begeleiden van klasgroepen, individueel en in team, om te komen tot een optimaal leerklimaat.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Situationeel (klas)groepen leiden 2 mrt. 2022 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Leuven

Omdat de klas een groep van lerenden is die gedurende een (lange) periode met elkaar optrekken, is het managen van zo’n klasgroep door de leerkracht erg belangrijk.

Door inzicht in het situationeel begeleiden van (klas)groepen kunnen leerkrachten een klas tot een optimaal leerklimaat (bege)leiden.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren The Joy of School 2 mrt. 2022 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Leuven

In dit event tonen we aan hoe een “gelukkig schoolleven” kan worden gerealiseerd door inzichten uit de cognitieve psychologie in te passen in het retorische model, ontwikkeld in de Griekse en Romeinse Oudheid.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Handelingsgericht Werken in de klas en de klassenraad. 1 mrt. 2022 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Leuven

In dit event bekijken we hoe het kader van Handelingsgericht werken toepast kan worden op: het ontwerpen van je onderwijspraktijk en het bespreken van leerlingen op de klassenraad.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Deep Level Learning. Studietechnieken om te blijven drijven. 2 mrt. 2022 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Leuven

In dit event gaan we dieper in op effectieve studietechnieken die slechts een kleine ingreep van de leerkracht vereisen om het rendement van de leerling te verhogen.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Is een ervaren schaker een beter strategisch denker? 1 mrt. 2022 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Leuven

‘Leer programmeren en je wordt een betere probleemoplosser.’ ‘Kies maar voor de studierichting Latijn, want het helpt je om vlotter andere talen te leren.’ Iedereen heeft claims zoals deze al wel eens gehoord of zelf gezegd. In dit event onderzoeken we of er een grond van waarheid zit in dergelijke beweringen, hoe transfer van de ene naar een andere competentie verloopt en hoe we leeractiviteiten kunnen ontwerpen die rekening houden met de voorwaarden om transfer te realiseren.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Geweldloze communicatie versus straffen en belonen 1 mrt. 2022 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Leuven

In deze workshop oefenen we de principes van geweldloze communicatie als tegengewicht voor straffen en belonen.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Identiteitsontwikkeling in de adolescentie en de overgang naar de volwassenheid 2 mrt. 2022 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Leuven

Veelvuldig onderzoek toont aan dat identiteit cruciaal is naar psychosociaal functioneren van jongeren in verschillende contexten. Toenemende evidentie toont ook aan dat identiteit deels kan verklaren waarom bepaalde jongeren pathologisch gedrag vertonen. In dit seminarie zullen er voorbeelden gegeven worden van recent onderzoek dat dit aantoont.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren ADHD in de klas: educatieve sessie met belevingsoefeningen 2 mrt. 2022 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Leuven

We gaan tijdens dit event in op wat ADHD is, hoe het hebben van ADHD door leerlingen wordt ervaren, hoe dit hun leven en de klasomgeving beïnvloedt, en hoe je er als klasgenoot of leerkracht mee kan omgaan, met als doel meer duidelijkheid over en meer begrip voor ADHD te krijgen.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Handelingsgericht Werken in de klas en de klassenraad. 1 mrt. 2022 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Leuven

In dit event bekijken we hoe het kader van Handelingsgericht werken toepast kan worden op: het ontwerpen van je onderwijspraktijk en het bespreken van leerlingen op de klassenraad.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Interactie in en met klasgroepen 1 mrt. 2022 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Leuven

Dit event focust op de interactie in klasgroepen alsook de interactie van de leerkracht met klasgroepen.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Is een ervaren schaker een beter strategisch denker? 1 mrt. 2022 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Leuven

‘Leer programmeren en je wordt een betere probleemoplosser.’ ‘Kies maar voor de studierichting Latijn, want het helpt je om vlotter andere talen te leren.’ Iedereen heeft claims zoals deze al wel eens gehoord of zelf gezegd. In dit event onderzoeken we of er een grond van waarheid zit in dergelijke beweringen, hoe transfer van de ene naar een andere competentie verloopt en hoe we leeractiviteiten kunnen ontwerpen die rekening houden met de voorwaarden om transfer te realiseren.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren The Joy of School 28 feb. 2022 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Leuven

In dit event tonen we aan hoe een “gelukkig schoolleven” kan worden gerealiseerd door inzichten uit de cognitieve psychologie in te passen in het retorische model, ontwikkeld in de Griekse en Romeinse Oudheid.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Inzetten op een positief klasklimaat 1 mrt. 2022 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Leuven

Welke rol kunnen wij als leraar spelen in het ontwikkelen van een positief klasklimaat?

In dit event verkennen we theoretische kaders om dit klasklimaat positief te beïnvloeden en gaan hier concreet mee aan de slag.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Aandacht! Er zit een leerling met ADHD in de klas. 28 feb. 2022 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Leuven

In elke klas zit gemiddeld wel een leerling met een aandachtstekort/hyperactiviteitsstoornis, of kortweg ADHD. In dit event gaan we aan de hand van het zorgcontinuüm zowel theoretisch als praktijkgericht aan de slag met deze uitdagingen.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Inzetten op een positief klasklimaat 1 mrt. 2022 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Leuven

Welke rol kunnen wij als leraar spelen in het ontwikkelen van een positief klasklimaat? In dit event verkennen we theoretische kaders om dit klasklimaat positief te beïnvloeden en gaan hier concreet mee aan de slag.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Interactie in en met klasgroepen 28 feb. 2022 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Leuven

Dit event focust op de interactie in klasgroepen alsook de interactie van de leerkracht met klasgroepen.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Pedagogische tact 1 mrt. 2022 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Leuven

Wat betekent het om het goede te doen als leraar voor je leerling? Geef vorm aan de interactie tussen leraar en leerling door liefde voor je vak, je betrokkenheid bij je leerlingen en je natuurlijke pedagogische grondhouding.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren #multicultureelonderwijsmaakthetverschil 14 mrt. 2022 | 0:00 - 0:00 | Online - asynchroon

In dit event documenteren we de voorwaarden voor succesvol multicultureel onderwijs. Vervolgens confronteren we multicultureel onderwijs met gescheiden onderwijs.

Meer over deze opleiding