Ga verder naar de inhoud

Burn-out: wat is het, maar ook… wat is het niet? Een caleidoscopische inleiding

Over burn-out is veel te doen. Maar er is ook veel verwarring over. In deze lezing wordt een overzicht geboden van de recentste bevindingen m.b.t. burn-out. Na een korte historische schets over het ontstaan van het concept, wordt burn-out op twee wijzen gedefinieerd. De ‘oudere’ definitie verwijst naar uitputting, cynisme en verminderde professionele bekwaamheid. De nieuwere definitie actualiseert deze aspecten door er o.m. cognitieve en emotionele ontregeling aan toe te voegen. Om verwarring te vermijden wordt burn-out tevens vergeleken met andere fenomenen waarmee het soms verward wordt, zoals bevlogenheid, overspanning, depressie, CVS en ‘boreout’.

25
gratis voor studenten/personeel KULeuven / associatie
LIMBOpunten: 5
LIMBOlecture

Praktische info

25 oktober 2021
18:00 - 21:00
VHI 01.29
Dekenstraat 2
3000 Leuven
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling
Lesgever: Hans De Witte

Andere events die je kunnen interesseren

Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Internationalisering in het hoger onderwijs 29 nov. 2021 | 18:00 - 21:00 | Leuven

In deze sessie nemen we de betekenis, modellen en impact van internationalisering in het hoger onderwijs kritisch onder de loep.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Samen leren samenwerken in een onderwijscontext 23 nov. 2021 | 18:00 - 21:00 | Leuven

In dit event vertrekken we aan de hand van kleine concrete oefeningen van de basisprincipes van groepsoverleg. Deze sessie richt zich tot eenieder die nog geen kaas heeft gegeten van de beginselen van groepsoverleg . Een stevige smaakmaker!

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Employability for all! 15 nov. 2021 | 18:00 - 21:00 | Leuven

Zowel door beleidsmakers als onderzoekers wordt gestreefd naar “employability for all”: iedereen moet inzetbaar zijn en vooral ook blijven, met levenslang leren als belangrijkste tool om dat te bereiken. Maar is dat wel een realistisch streven?

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Vakoverschrijdend werken aan wereldburgerschapseducatie 28 okt. 2021 | 18:00 - 21:00 | Leuven

Ontdek hoe je door vakoverschrijdend te werken aan wereldburgerschapseducatie ook werkt aan de 16 nieuwe sleutelcompetenties, die aan de basis liggen van de nieuwe eindtermen!

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Micropolitiek in scholen 19 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Kortrijk

Scholen worden vaak gezien als harmonieuze entiteiten, waar de rede domineert en er consensus is over welke richting men op moet. De dagelijkse schoolrealiteit is echter een stuk complexer en impliceert onvermijdelijk ook processen van beïnvloeding, macht, controle en ook conflict en weerstand. In dit event lichten we een tip van deze micropolitieke sluier.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Leraarschap: een vat vol emoties 9 dec. 2021 | 18:00 - 21:00 | Kortrijk

Net omdat leraren per definitie met mensen (leerlingen, collega’s, ouders) werken, vormen emoties de kern van het beroep. We verkennen verschillende bronnen van emoties in de onderwijspraktijk en wat onderzoek ons hierover leert.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Van een visie op diversiteit naar diversiteitsbeleid op school 28 mrt. 2022 | 18:00 - 21:00 | Gent

Uit analyse van pedagogische projecten en schoolreglementen van Vlaamse scholen blijkt dat de meeste scholen een kleurenblind of assimilatiebeleid voeren. Dit terwijl een intercultureel schoolbeleid deze kloof kan dichten. Maar wat is dat precies, een ‘intercultureel schoolbeleid’? Deze achterliggende diversiteitsvisie van een school(team) – of zoals deze tot uiting komt in het pedagogisch project van een school enerzijds en intervisie met de leden van het schoolteam anderzijds – vormt de centrale insteek van dit event.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Leren van en met elkaar. Professionele ontwikkeling & professionele leergemeenschappen. 14 mrt. 2022 | 18:00 - 21:00 | Gent

In dit event wordt stilgestaan bij professionele leergemeenschappen als manier om zich als leraar binnen de onderwijsorganisatie professioneel te ontwikkelen, samen met het schoolteam. Door vergelijking van verschillende soorten in de praktijk geïmplementeerde professionele leergemeenschappen wordt een kader met randvoorwaarden, succesfactoren en valkuilen geïnduceerd.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling De emotionele dimensie van het leraarschap 14 dec. 2021 | 18:00 - 21:00 | Geel

Net omdat leraren per definitie met mensen (leerlingen, collega’s, ouders) werken, vormen emoties de kern van het beroep. We verkennen verschillende bronnen van emoties in de onderwijspraktijk en wat onderzoek ons hierover leert.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Erasmus + 31 mrt. 2022 | 18:00 - 21:00 | Brussel

In dit event gaan we in op Erasmus + en leren we mogelijkheden kennen die Europa voor individuele mobiliteit, partnership projecten en beleidsinitiatieven ter beschikking stelt.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Vakoverschrijdend werken aan wereldburgerschapseducatie 23 dec. 2021 | 18:00 - 21:00 | Brussel

Ontdek hoe je door vakoverschrijdend te werken aan wereldburgerschapseducatie ook werkt aan de 16 nieuwe sleutelcompetenties, die aan de basis liggen van de nieuwe eindtermen!

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Teamwerk als bouwsteen voor professionele ontwikkeling in onderwijs: Leren in en als team 2 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

Deze sessie over teamwerk als bouwsteen voor professionele ontwikkeling in onderwijs bestaat uit een combinatie van toelichting van enkele centrale kaders, team-oefeningen en begeleide reflecties (ervaringsleren).

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Micropolitieke geletterdheid ontwikkelen 3 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Online

In dit event zoomen we in op het ontwikkelen van micropolitieke geletterdheid en staan we stil bij hoe je intentioneel en strategisch kan netwerken.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Positief omgaan met meertaligheid op school 28 mrt. 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

In dit LIMBO-event willen we jullie inspireren om de voordelen te zien van positief omgaan met talige diversiteit en om die voordelen te realiseren door meertaligheid bewust en weloverwogen in te zetten om jongeren meer leer- en ontwikkelingskansen te bieden.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Micropolitieke geletterdheid ontwikkelen 8 mrt. 2022 | 18:00 - 21:00 | Online

In dit event zoomen we in op het ontwikkelen van micropolitieke geletterdheid en staan we stil bij hoe je intentioneel en strategisch kan netwerken.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Samen leren samenwerken in een onderwijscontext 22 mrt. 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

In dit event vertrekken we aan de hand van kleine concrete oefeningen van de basisprincipes van groepsoverleg. Deze sessie richt zich tot eenieder die nog geen kaas heeft gegeten van de beginselen van groepsoverleg . Een stevige smaakmaker!

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Van een visie op diversiteit naar diversiteitsbeleid op school 14 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Online

Uit analyse van pedagogische projecten en schoolreglementen van Vlaamse scholen blijkt dat de meeste scholen een kleurenblind of assimilatiebeleid voeren. Dit terwijl een intercultureel schoolbeleid deze kloof kan dichten. Maar wat is dat precies, een ‘intercultureel schoolbeleid’? De achterliggende diversiteitsvisie van een school(team) – of zoals deze tot uiting komt in het pedagogisch project van een school enerzijds en intervisie met de leden van het schoolteam anderzijds – vormt de centrale insteek van dit event.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Internationalisering in het hoger onderwijs 15 mrt. 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

In deze sessie nemen we de betekenis, modellen en impact van internationalisering in het hoger onderwijs kritisch onder de loep.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Impactvol beslissen in zorgoverleg en klassenraden: werken met de aanwezige evidentie en expertise 14 mrt. 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

In dit event gaan we aan de slag met wat de verschillende evidenties zijn, hoe we de kwaliteit ervan kunnen beoordelen en hoe deze kunnen evalueren. Teneinde keuzes te maken die impactvol zijn voor de studieloopbaan van leerlingen.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Leren van en met elkaar. Professionele ontwikkeling & professionele leergemeenschappen. 25 okt. 2021 | 18:00 - 21:00 | Brugge

In dit event wordt stilgestaan bij professionele leergemeenschappen als manier om zich als leraar binnen de onderwijsorganisatie professioneel te ontwikkelen, samen met het schoolteam. Door vergelijking van verschillende soorten in de praktijk geïmplementeerde professionele leergemeenschappen wordt een kader met randvoorwaarden, succesfactoren en valkuilen geïnduceerd.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Burn-out: wat is het, maar ook… wat is het niet? Een caleidoscopische inleiding 25 okt. 2021 | 18:00 - 21:00 | Leuven

Over burn-out is veel te doen. Maar er is ook veel verwarring over. In deze lezing wordt een overzicht geboden van de recentste bevindingen m.b.t. burn-out.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Erasmus + 1 mrt. 2022 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Leuven

In dit event gaan we in op Erasmus + en leren we mogelijkheden kennen die Europa voor individuele mobiliteit, partnership projecten en beleidsinitiatieven ter beschikking stelt.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Internationalisering in het secundair onderwijs 1 mrt. 2022 | 9:30 - 11:30 | LIMBOdagen Leuven

Leer tijdens deze workshop mogelijkheden kennen, die je als leraar in het secundair onderwijs in staat stellen om internationaliseringsinitiatieven zoals mobiliteitsprogramma’s, partnershipprojecten en andere initiatieven te leren kennen.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Positief omgaan met meertaligheid op school 28 feb. 2022 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Leuven

In dit LIMBO-event willen we jullie inspireren om de voordelen te zien van positief omgaan met talige diversiteit en om die voordelen te realiseren door meertaligheid bewust en weloverwogen in te zetten om jongeren meer leer- en ontwikkelingskansen te bieden.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Communicatieprocessen binnen het onderwijsveld: theorieën, types & modellen 5 nov. 2021 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Brugge

Dit LIMBO-event heeft als doel de metacommunicatie van spelers in het onderwijsveld te versterken door middel van een kennismaking met een aantal communicatiewetenschappelijke handvatten.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Internationalisering in het secundair onderwijs 4 nov. 2021 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Brugge

Leer tijdens deze workshop mogelijkheden kennen, die je als leraar in het secundair onderwijs in staat stellen om internationaliseringsinitiatieven zoals mobiliteitsprogramma’s, partnershipprojecten en andere initiatieven te leren kennen.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Van starter naar blijver 4 nov. 2021 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Brugge

In dit event zoomen we in op vragen met betrekking tot de uitval van startende leerkrachten en reiken we – in het verlengde ervan – enkele tools aan die een beginnend leerkracht kunnen helpen om “te overleven” in het onderwijs.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Van starter naar blijver 4 nov. 2021 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Brugge

In dit event zoomen we in op vragen met betrekking tot de uitval van startende leerkrachten en reiken we – in het verlengde ervan – enkele tools aan die een beginnend leerkracht kunnen helpen om “te overleven” in het onderwijs.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Brede School: de school van de 21e eeuw? 22 nov. 2021 | 0:00 - 0:00 | Online - asynchroon

Verken aan de hand van theoretische inzichten en concrete praktijkvoorbeelden de basisprincipes van de ‘Brede School’ en beoordeel mee of dit concept antwoorden kan bieden op de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Erasmus + 4 nov. 2021 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Brugge

In dit event gaan we in op Erasmus + en leren we mogelijkheden kennen die Europa voor individuele mobiliteit, partnership projecten en beleidsinitiatieven ter beschikking stelt.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Internationalisering in het secundair onderwijs 30 nov. 2021 | 18:00 - 21:00 | Online

Leer tijdens deze workshop mogelijkheden kennen, die je als leraar in het secundair onderwijs in staat stellen om internationaliseringsinitiatieven zoals mobiliteitsprogramma’s, partnershipprojecten en andere initiatieven te leren kennen.

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Leraarschap: een vat vol emoties 9 nov. 2021 | 18:00 - 21:00 | Online

Net omdat leraren per definitie met mensen (leerlingen, collega’s, ouders) werken, vormen emoties de kern van het beroep. We verkennen verschillende bronnen van emoties in de onderwijspraktijk en wat onderzoek ons hierover leert.

Meer over deze opleiding