Ga verder naar de inhoud

Blended leren en onderwijzen: de geflipte klas

In dit event bestudeer je in groepsverband het (her)ontwerpen van geflipte klassen vanuit de basisprincipes van “flip the classroom”.

25
gratis voor studenten/personeel KULeuven / associatie
LIMBOpunten: 5
LIMBOticum
Inschrijven als particulier Wachtlijst student / medewerker

Praktische info

10 november 2021
18:00 - 21:00
Leeromgevingen en leraarschap
Lesgever: Katie Goeman

Andere events die je kunnen interesseren

Leeromgevingen en leraarschap Positief gedragsmanagement voor leraren: Preventie storend gedrag, maximalisatie prosociaal gedrag 16 dec. 2021 | 18:00 - 21:00 | Leuven

Leraren geven aan dat gedragsmoeilijkheden bij leerlingen een grote bron van stress zijn, en velen onder hen geven aan het beroep te willen verlaten omwille hiervan (Lavay et al., 2016). In dit event zullen zowel preventieve als remediërende strategieën behandeld worden, en zal je praktische tips krijgen om deze toe te passen.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap Samenwerkend leren... iedereen doet het, maar doen we het ook goed? 17 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Online

In deze sessie lichten we eerst toe hoe het STEAMS onderzoeksproject (https://itec.kuleuven-kulak.be... ) het samenwerkend leren wil ondersteunen en verbeteren vanuit theoretische inzichten vanuit het domein ‘Computer-ondersteund samenwerkend leren’. Daarna gaan we ook praktisch te werk.

Meer over deze opleiding Leeromgevingen en leraarschap Solliciteren in het onderwijs 24 mrt. 2022 | 18:00 - 21:00 | Kortrijk

Hoe verloopt een sollicitatiegesprek op school? In dit event vertrekken we vanuit praktijkvoorbeelden om daarna zelf aan de slag te gaan met methodieken waarbij jouw talenten omgezet worden tot competenties die nodig zijn in het onderwijs.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap In gesprek met ouders 21 okt. 2021 | 18:00 - 21:00 | Kortrijk

In dit event leer je vorm geven aan gesprekken met ouders van jongeren binnen de schoolse context van de leerkracht. Naast het aanbieden van theoretische kaders gaan we deze gesprekken concreet inoefenen.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap Communiceren in de klascontext 19 apr. 2022 | 18:00 - 21:00 | Kortrijk

Dit event gaat aan de slag met theoretische kaders over communicatie in de klascontext en heeft als doel om de deelnemers handvaten aan te reiken om effectief te communiceren in hun (toekomstige) klaspraktijk.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap Effectieve vragen stellen in je les 29 mrt. 2022 | 18:00 - 21:00 | Geel

Tijdens deze workshop kijken we naar het belang van deze vragen, het hoe en waarom ervan en nemen we op basis van enkele criteria ons eigen vraaggedrag onder de loep. Durf jij het aan?

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap De diversiteitscompetente leerkracht. 22 mrt. 2022 | 18:00 - 21:00 | Diepenbeek

We verkennen hoe divers-sensitief werken in het onderwijs eruit kan zien, als antwoord op de uitdagingen die een superdiverse samenleving met zich meebrengt in het onderwijs, zowel op meso- als op microniveau.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap De docent in het hoger onderwijs als More Knowledgeable Other. 21 feb. 2022 | 18:00 - 21:00 | Antwerpen

In dit event focussen we op de docent als “more knowledgeable other”. We bespreken de professionaliteiten waarover hij dient te beschikken om zijn studenten tot een hoger niveau van “deep level learning” te brengen en hoe hij als “exmplar” bijdraagt tot hun subjectvorming.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap Nieuwe Autoriteit: verbindend communiceren 25 apr. 2022 | 18:00 - 21:00 | Aalst

In dit event vertrekken we vanuit de visie van de Nieuwe Autoriteit van Haim Omer en benaderen we begrippen als macht en autoriteit in tijden van verbindend communiceren in het onderwijs.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap Solliciteren in het onderwijs 3 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Brugge

Hoe verloopt een sollicitatiegesprek op school? In dit event vertrekken we vanuit praktijkvoorbeelden om daarna zelf aan de slag te gaan met methodieken waarbij jouw talenten omgezet worden tot competenties die nodig zijn in het onderwijs.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap De docent in het hoger onderwijs als More Knowledgeable Other. 7 mrt. 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

In dit event focussen we op de docent als “more knowledgeable other”. We bespreken de professionaliteiten waarover hij dient te beschikken om zijn studenten tot een hoger niveau van “deep level learning” te brengen en hoe hij als “exmplar” bijdraagt tot hun subjectvorming.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap In gesprek met een leerling 29 nov. 2021 | 18:00 - 21:00 | Brugge

In dit event leer je vorm geven aan individuele gesprekken met leerlingen. Naast het aanbieden van theoretische kaders gaan we deze gesprekken concreet inoefenen.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap 4C/ID model 1 mrt. 2022 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Leuven

Het 4C/ID-model biedt een kader en concrete handvaten voor het geïntegreerd onderwijzen van kennis, attitudes en vaardigheden. We gaan er in dit event actief mee aan de slag, vertrekkende van je eigen leerplandoelstelling.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap Efficiënt werken met KlasCement 2 mrt. 2022 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Leuven

Tijdens dit event wordt ingegaan op de mogelijkheden die het leermiddelennetwerk KlasCement te bieden heeft.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap Vraaggedrag van leerkrachten 21 mrt. 2022 | 0:00 - 0:00 | Online - asynchroon

In dit event bekijken we het stellen van vragen vanuit het perspectief van de leerkracht. We staan stil bij het eigen vraaggedrag: welk soort van vragen stel ik aan de leerlingen en bereik ik hiermee wat ik echt wil bereiken? We maken tenslotte ook tijd om te oefenen in het stellen van vragen binnen het eigen vakdomein.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap Selecteren van digitale leermiddelen 14 feb. 2022 | 0:00 - 0:00 | Online - asynchroon

Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs houdt (onder andere) in dat de (toekomstige) leraar actuele maatschappelijke ontwikkelingen binnenbrengt in de klaspraktijk. Openstaan voor technologie of technologische vernieuwingen maakt daar deel van uit. In dit event komen verschillende kleinere en vrij eenvoudig te implementeren technologische tools aan bod.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap De diversiteitscompetente leerkracht. 28 feb. 2022 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Leuven

We verkennen hoe divers-sensitief werken in het onderwijs eruit kan zien, als antwoord op de uitdagingen die een superdiverse samenleving met zich meebrengt in het onderwijs, zowel op meso- als op microniveau.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap OER in theorie en praktijk 1 nov. 2021 | 0:00 - 0:00 | Online - asynchroon

Via het web kunnen leerkrachten en lerenden een schat vinden aan vrije leerinhouden en -materialen die vrij beschikbaar en toegankelijk zijn, in het Engelse jargon "Open Educational Resources" of afgekort "OER" genoemd. In dit asynchroon event ga je zelfstandig bestuderen hoe en waarom je OER kan implementeren in je huidige of toekomstige onderwijspraktijk.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap 4C/ID model 1 mrt. 2022 | 9:30 - 11:30 | LIMBOdagen Leuven

Het 4C/ID-model biedt een kader en concrete handvaten voor het geïntegreerd onderwijzen van kennis, attitudes en vaardigheden. We gaan er in dit event actief mee aan de slag, vertrekkende van je eigen leerplandoelstelling

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap Kernideeën binnen de discipline als tool om je curriculum vorm te geven 7 mrt. 2022 | 0:00 - 0:00 | Online - asynchroon

Hoe krijg je leerlingen zover opdat ze een stap verder zouden zetten dan het reproduceren van wat er in het handboek staat en echt leren denken als een econoom, een wiskundige, een psycholoog, …

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap Huiswerk tussen school, gezin en wereld. Pedagogische reflecties. 28 feb. 2022 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Leuven

In dit event gaan we in discussie over huiswerk, de verwachtingen ten aanzien van ouders, “schoolse tijd” en “gezinstijd”, en de plek van kinderen die niet mee lijken te kunnen op school.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap Samenwerken kan je leren. Hoe collaboratief leren en samen problemen oplossen ondersteunen in de klas? 5 nov. 2021 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Brugge

In dit event staan we samen stil bij de specifieke condities wanneer (en waarom) samenwerkend leren werkt, en wat dit betekent voor instructional design van collaboratieve leeromgevingen in de klas.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap Motiveren tot leren: het ARCS-model 5 nov. 2021 | 9:30 - 12:30 | LIMBOdagen Brugge

Vertrekkend van het ARCS-Model of Motivational Design staan we stil bij het motiveren van leerlingen in het ontwerpen van eigen lessen.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap Digitale evaluatie 19 apr. 2022 | 0:00 - 0:00 | Online - asynchroon

Deze module is uitgewerkt om je te laten kennismaken met verschillende mogelijkheden van digitale evaluatie. Het doel is dat je als deelnemer op het einde van de module in staat bent om goede beslissingen te nemen over digitale evaluatie en welke tools daarvoor gebruikt kunnen worden. Daarbij is het ook belangrijk om de digitale evaluatie op een gepaste manier te kunnen vormgeven en je keuzes goed te kunnen onderbouwen.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap In gesprek met ouders 3 nov. 2021 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Brugge

In dit event leer je vorm geven aan gesprekken met ouders van jongeren binnen de schoolse context van de leerkracht. Naast het aanbieden van theoretische kaders gaan we deze gesprekken concreet inoefenen.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap Motiveren tot leren: het ARCS-model 3 nov. 2021 | 13:30 - 16:30 | LIMBOdagen Brugge

Vertrekkend van het ARCS-Model of Motivational Design staan we stil bij het motiveren van leerlingen in het ontwerpen van eigen lessen.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap Ontwerp van een blended leeromgeving 23 dec. 2021 | 18:00 - 21:00 | Online

Tijdens het event "Ontwerp van een blended leeromgeving" krijg je de kans om een blauwdruk uit te werken in functie van jouw lespraktijk. Drie onderdelen staan centraal: (1) van leerdoelstellingen en -principes tot ontwerp, (2) het creëren van meerwaarde middels een blended leeromgeving en (3) de blend: leeractiviteiten, leermaterialen en evaluatievormen.

Meer over deze opleiding
Leeromgevingen en leraarschap Nieuwe Autoriteit: verbindend communiceren 8 nov. 2021 | 18:00 - 21:00 | Online

In dit event vertrekken we vanuit de visie van de Nieuwe Autoriteit van Haim Omer en benaderen we begrippen als macht en autoriteit in tijden van verbindend communiceren in het onderwijs.

Meer over deze opleiding