Ga verder naar de inhoud

BEDRIJFSEERSTEHULP

Deze opleiding richt zich tot personen die het erkend certificaat bedrijfseerstehulp willen behalen;

Programma

Basisprincipes

 • Herkennen van levensbedreigende situaties
 • Adequaat alarmeren van hulpdiensten
 • Wettelijk kader

Ondersteunen van vitale functies

 • Ademhaling, bewustzijn en circulatie
 • Reanimatie en defibrillatie (AED)​​​​​​
 • Verplaatsings- en evacuatietechnieken

Andere

 • Huidwonden
 • Brandwonden
 • Bloedingen
 • Letsels aan botten, spieren en gewrichten
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Technieken

Praktische informatie

Duur

 • 15 studieuren waarvan 3.5u klassikaal (inclusief examen)

Toelatingsvoorwaarden

 • Enkel studenten KU Leuven kunnen zich inschrijven.
 • Per sessie kunnen 15 studenten participeren.
 • Studiemateriaal moet op voorhand doorgenomen worden en wordt via Toledo gedeeld.

Inschrijven

 • Inschrijven kan tot een maand voor de geplande sessie (met uitzondering van de eerste en tweede sessie sessie, hier kan tot twee weken ervoor inschrijven) of tot de sessie volzet is.
 • Uitschrijven na de afsluitdatum is niet meer mogelijk. Je aanwezigheid is verplicht.

KATHOLIEKE DIALOOGSCHOOL: WEBMODULE

De ‘Katholieke Dialoogschool’ is het actuele pedagogische project van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het concept ‘Katholieke Dialoogschool’ werd ontwikkeld aan de KU Leuven en biedt een hedendaags antwoord op veranderende sociale processen van secularisering, pluralisering en detraditionalisering. In deze module leren studenten dit nieuwe onderwijsconcept uit eerste hand kennen. Ze leren ook zichzelf te situeren ten aanzien van deze pedagogische visie: zie ik mezelf in een toekomstige onderwijzende of leidinggevende functie functioneren binnen deze visie op onderwijs, en zo ja, op welke wijze?
Deze module is opgebouwd als een online zelfstudiepakket. De student leert aan de hand van kennisclips, concrete voorbeelden, cartoons, oefeningen met feedback, etc. niet alleen de centrale theoretische concepten kennen, maar via empirische instrumenten ook de eigen positie verhelderen en deze vergelijken met concrete katholieke schoolprofielen. De module loopt uit op een kennismaking met de nieuwe opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoals dit aan het arbeidscontact in het katholiek onderwijs wordt toegevoegd. De student wordt uitgenodigd de eigen positie hiertegenover te verhelderen.

Meer info: KDS module ppt voor LIMBO2 2020

Voor wie?

Dit opleidingsonderdeel staat open voor studenten van alle educatieve masters aan de KU Leuven. Het volgen van dit opleidingsonderdeel strekt tot aanbeveling voor een aanstelling in het katholiek onderwijs, zowel als onderwijzend personeel als in pedagogische begeleiding en directiefuncties.

Praktische informatie

De KDS-module is ‘self-paced’, dit wil zeggen dat men zelf beslist wanneer men de studie aanvangt en voltooit (rekening houdend met deadlines per zittijd). Er is per examenzittijd ook een online feedbackmoment voorzien waar studenten met de docent kunnen interageren. Dit alles resulteert in een toetsing van de verworven inzichten, hetgeen de student op een zelfgekozen tijdstip aflegt via de online webmodule.

Meer informatie en inschrijven via volgende link: https://edge.edx.org/courses/c...

Contact: kds@kuleuven.be