Ga verder naar de inhoud

Events

Hier vind je het volledig aanbod van LIMBO-events dat we dit academiejaar aanbieden. Het aanbod is toegankelijk voor iedereen. De events worden live, synchroon of asynchroon aangeboden verspreid over de verschillende campussen en kunnen verschillende vormen aannemen. Elk event kent een puntenaantal dat de tijdsinvestering aangeeft. Je kan gericht op zoek gaan naar een event door gebruik te maken van de filters.

Inloggen

Log je in om je profiel te bekijken en om je in te schrijven op events.

Nog geen profiel? Je registratie gebeurt bij de eerste inschrijving op een event.

Filter

Categorie

Locatie

A total of 190 items found. Showing 10 items on page 19 of 19
LIMBOratie Onderwijs gericht op het heden is gericht op het verleden 9 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Online

In deze LIMBOratie denken we na over wat de populaire termen ‘future proof’ of ‘future ready’ precies betekenen. We maken dit concreet door dieper in te gaan op hoe we onze scholen willen organiseren, welke curriculum we relevant vinden en welke taken en verantwoordelijkheden hiermee gepaard gaan voor leerkrachten.

Meer over deze opleiding
Onderwijsconcepten en curriculum Freinetonderwijs in Vlaanderen 10 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Gent

In dit event verkennen we de visie van Freinet op mens-, maatschappij én onderwijs, gebruik makend van voorbeelden. We staan tevens stil bij het Freinetonderwijs in Vlaanderen. Ten slotte gaan we met de Freinetpedagogiek concreet aan de slag in onze eigen lespraktijk en reflecteren hierop.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Leren leren van de top-experten: Deliberate practice 10 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

In dit event worden de “key results” van expertise onderzoek aangeboden. Hieruit volgt een discussie met het oog op de relevantie voor leren bij “normale” inidividu’s.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Pedagogische tact 12 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Geel

Wat betekent het om het goede te doen als leraar voor je leerling? Geef vorm aan de interactie tussen leraar en leerling door liefde voor je vak, je betrokkenheid bij je leerlingen en je natuurlijke pedagogische grondhouding.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Inzichten uit de cognitieve psychologie integreren in de klas 12 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Kortrijk

Is multitasking altijd nefast? Vanuit de cognitieve psychologie bekijken we struikelblokken en opportuniteiten van dit fenomeen, ook in de klas.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Education in comparative perspective 16 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Online

This event focuses on the differences and similarities between educational systems. A broadening of the horizon helps to question evident issues in our own educational system and provides inspiration for innovation. Each seminar is built around an invited guest speaker from abroad and who discusses the educational system in his/her country. The aim of each seminar is to arrive at the formulation of key comparative insights about our educational system.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Eigenheid en verscheidenheid. Het pedagogisch project doorgelicht. 17 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Antwerpen

In dit event leggen we de pedagogische projecten van het katholiek onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs naast elkaar. We focussen op de overeenkomsten en de verschillen en de mogelijkheid of noodzaak van een toekomstige verzoening.

Meer over deze opleiding
De leerling en het leren Interactie in en met klasgroepen 17 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Online

Dit event focust op de interactie in klasgroepen alsook de interactie van de leerkracht met klasgroepen.

Meer over deze opleiding
Onderwijssystemen, onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit Onderwijsbeleid in actie: eindtermen 17 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Leuven

Hoe onderwijsbeleid tot stand komt, blijft voor velen een soort van ‘black box’. Tijdens dit event zullen we die zwarte doos openen: Waarover gaat het beleid precies?, Hoe komt beleid tot stand? Wie speelt wanneer een rol?, Wie weegt op het beleid en waarom, … ?

Meer over deze opleiding
Schoolorganisatie, schoolbeleid en professionele ontwikkeling Micropolitiek in scholen 19 mei 2022 | 18:00 - 21:00 | Kortrijk

Scholen worden vaak gezien als harmonieuze entiteiten, waar de rede domineert en er consensus is over welke richting men op moet. De dagelijkse schoolrealiteit is echter een stuk complexer en impliceert onvermijdelijk ook processen van beïnvloeding, macht, controle en ook conflict en weerstand. In dit event lichten we een tip van deze micropolitieke sluier.

Meer over deze opleiding