Ga verder naar de inhoud

Verkorte educatieve master in de talen

Volg de educatieve master in de talen en word taalleraar.

Voor wie?

 • Je bent gedreven, maatschappelijk betrokken, sociaal en hebt brede culturele interesse.
 • Je wilt je passie voor taal en cultuur overbrengen aan anderen. Je wilt leerlingen inspireren en ondersteunen in hun ontwikkeling tot meertalige en geletterde personen.
 • Je beheerst de talen die je wilt onderwijzen zeer goed en je verbreedt en verdiept graag je domeinkennis.

Ontdek of je, op basis van je vooropleiding, rechtstreeks toegang hebt tot deze opleiding.

Wat?

Heb je al een masterdiploma op zak en wil je graag aan de slag als leraar in de talen? Volg dan – al dan niet onmiddellijk na je domeinspecifieke master – deze verkorte educatieve masteropleiding.

Je kunt je voor deze opleiding inschrijven op 9 campussen. Starten kan zowel in september als februari. De opleiding wordt aangeboden via een combinatie van contact- en afstandsonderwijs.

Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks toegankelijk

 • Master in de meertalige communicatie
 • Master in de taal- en letterkunde
 • Master in de taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde
 • Master in de taal- en regiostudies: Chinese studies
 • Master in de taal- en regiostudies: Japanse studies
 • Master in de taal- en regiostudies: slavistiek en Oost-Europakunde
 • Master in de taalkunde
 • Master in de westerse literatuur
 • Master in het tolken
 • Master in het vertalen

Na toelating

Met vooropleiding bachelor in de taal- en letterkunde, bachelor in de toegepaste taalkunde, bachelor in de taal- en regiostudies (Japanse studies, Chinese studies, arabistiek en islamkunde) of bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen

 • Master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven
 • Master in de bedrijfscommunicatie
 • Master in de culturele studies
 • Master in de journalistiek
 • Master in de logopedische en audiologische wetenschappen
 • Master of Cultural Studies
 • Master of European Studies: Transnational and Global Perspectives
 • Master of Linguistics and Literature: English
 • Master of Western Literature

Kandidaat-studenten met een masterdiploma dat niet werd behaald aan een Vlaamse instelling moeten eerst een aanvraag tot toelating indienen.

Heb je nog geen masterdiploma op zak...

Maar wel een academisch bachelordiploma?

Dan kun je de integrale educatieve master in de talen (120 sp.) volgen.

Maar volg je momenteel een van bovenstaande masteropleidingen?

Dan kun je, tijdens je masteropleiding, starten met de verkorte educatieve masteropleiding.

Je kunt je inschrijven voor een verkorte educatieve masteropleiding indien je nog minder dan 66 sp. moet behalen om het diploma van je domeinmaster te behalen. Het diploma van je Edu-opleiding behaal je hoe dan ook pas nadat je je initiële masteropleiding hebt voltooid.

Student lerarenopleiding Astrid
Alle docenten en begeleiders zijn supertoegankelijk, ik kan iedereen altijd bereiken, dat is een heel grote troef van de opleiding.

Astrid Vlaisloir (25 jaar)

Meer over de opleiding

Wat houdt de opleiding in?

Je hebt al heel wat vakinhoudelijke kennis verworven in je bachelor- en masteropleiding. De verkorte educatieve masteropleiding in de talen richt zich op de ontwikkeling van pedagogische en (vak)didactische competenties en het aanscherpen van onderzoeksvaardigheden.

Bekwaamheidsbewijzen

De vakdidactiek die je met succes hebt afgelegd, bepaalt welk vereist bekwaamheidsbewijs je verwerft en welke vakken je, na het behalen van je diploma, in het secundair onderwijs mag verzorgen.

Wens je jouw inzetbaarheid binnen het werkveld te verbreden? Ontdek hier het traject dat je kan volgen om een bijkomend bekwaamheidsbewijs te behalen!

Jouw specifieke situatie

COMBINEER JE DE OPLEIDING MET WERK/GEZIN?

Je kan de opleiding spreiden over meerdere academiejaren. Ontdek hier de modeltrajecten.

BEN JE AL LERAAR MAAR HEB JE NOG GEEN LERARENDIPLOMA?

Ben je al aan de slag als leerkracht? Je kan deze opleiding, als leraar-in-opleiding (LIO), combineren met werken in het onderwijs. Ontdek snel op welke LIO-valorisaties jij beroep kan doen.

HEB JE INTERESSE IN EEN BIJKOMEND BEKWAAMHEIDSBEWIJS?

Heb je het diploma van een educatieve masteropleiding behaald en wens je een bijkomend bekwaamheidsbewijs te verwerven? Ontdek hoe je traject eruit ziet!

Volg je een doctoraatsopleiding?

Bekijk dan de informatie over hoe je jouw doctoraatsopleiding kan combineren met een verkorte educatieve masteropleiding.

Heb je al ervaring in de privésector/als zelfstandige?

Bekijk dan de informatie en de voorwaarden om deze ervaring te laten meetellen voor je geldelijke anciënniteit.

Ben je werkzoekende?

Sinds kort neemt VDAB een aantal verkorte educatieve masteropleidingen op binnen haar erkend opleidingsaanbod. De erkenning geldt slechts voor een aantal specifieke vakdidactieken. Ontdek of je in aanmerking komt voor dit traject en welke vakdidactieken je kunt opnemen.

Ben je anderstalig?

Als anderstalige student heb je een certificaat nodig waaruit blijkt dat je Nederlands beheerst op niveau C1 van het Europese referentiekader voor de talen.

Als je bij de start van de opleiding over niveau B2 beschikt, mag je verschillende opleidingsonderdelen (behalve die gerelateerd aan stage) al opnemen terwijl je je taalniveau bijwerkt tot het vereiste niveau C1.

Nog specifieke vragen? Maak een afspraak met een studieloopbaanbegeleider

Hoe zat het alweer met de toelatingsvoorwaarden? Welke opleidingsonderdelen kan ik precies volgen op welke campus? Hoe kan ik werk en gezin combineren met deze opleiding? Met deze en andere vragen kun je steeds terecht bij jouw Edu-studieloopbaanbegeleider.

Jongen met oudere man in gesprek met laptop

Meer over leraar worden

Loopbaan van een leraar

Het lerarenberoep is erg gevarieerd en houdt heel wat meer in dan lesgeven. Je kan met je diploma terecht in een veelvoud aan contexten binnen en buiten het onderwijs.

Kostprijs, beurzen en opleidingsverlof

Studeren kost geld. Gelukkig zijn er ook heel wat financiële tegemoetkomingen waardoor studeren haalbaar blijft. Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld? Heb ik recht op extra ondersteuning als werkzoekende of werknemer?

Inschrijven

Heb je voldoende informatie en wil je de opleiding starten in september of in februari? Schrijf je dan nu in via de inschrijvingsmodule van de deelnemende instellingen.