Ga verder naar de inhoud

Verkorte educatieve master in de ontwerpwetenschappen

Volg de educatieve master in de ontwerpwetenschappen en word leraar architecturale vormgeving, esthetica, plastische opvoeding of beeldende kunsten.

Voor wie?

  • Je wil je passie voor architectuur en kunst overbrengen aan anderen, in de context van het secundair onderwijs of daarbuiten
  • Je speelt daarbij in op de grote diversiteit aan profielen bij je doelpubliek. Je hebt een grondige kennis van de verschillende deelgebieden van de architectuurdiscipline (kunst, maatschappij, techniek, theorie en geschiedenis) en bent bereid de kennis continu up-to-date te houden.

Ontdek of je, op basis van je vooropleiding, rechtstreeks toegang hebt tot deze opleiding.

Wat?

Heb je al een masterdiploma op zak en wil je graag aan de slag als leraar in de ontwerpwetenschappen? Volg dan – al dan niet onmiddellijk na je domeinspecifieke master – deze verkorte educatieve masteropleiding.

Je kunt je voor deze opleiding inschrijven op 9 campussen. Starten kan zowel in september als februari. De opleiding wordt aangeboden via een combinatie van contact- en afstandsonderwijs.

Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks toegankelijk

  • Master in de architectuur
  • Master in de interieurarchitectuur
  • Master in de stedenbouw en ruimtelijke planning
  • Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur

Na toelating

  • Master of Architecture

Heb je nog geen masterdiploma op zak …

… maar wel een academisch bachelordiploma?

Dan kun je de integrale educatieve master in de ontwerpwetenschappen (120 sp.) volgen.

… maar volg je momenteel een van bovenstaande masteropleidingen?

Dan kun je, tijdens je masteropleiding, starten met de verkorte educatieve masteropleiding.

Je kunt je inschrijven voor een verkorte educatieve masteropleiding indien je nog minder dan 66 sp. moet behalen om het diploma van je domeinmaster te behalen. Het diploma van je Edu-opleiding behaal je hoe dan ook pas nadat je je initiële masteropleiding hebt voltooid.

Leen DSC09300 DEF
Ik heb altijd al een vlammetje gevoeld voor het onderwijs. Bovendien was ik op zoek naar een job die aansluit bij mijn gezinsleven. Een job als leerkracht is daarvoor beter geschikt dan als zelfstandige.

Leen Ruysschaert (32 jaar)

Meer over de opleiding

Wat houdt de opleiding in?

Je hebt al heel wat vakinhoudelijke kennis verworven in je bachelor- en masteropleiding. De verkorte educatieve masteropleiding in de ontwerpwetenschappen richt zich op de ontwikkeling van pedagogische en (vak)didactische competenties en het aanscherpen van onderzoeksvaardigheden.

Bekwaamheidsbewijzen

De vakdidactiek die je met succes hebt afgelegd, bepaalt welk vereist bekwaamheidsbewijs je verwerft en welke vakken je, na het behalen van je diploma, in het secundair onderwijs mag verzorgen.

Wens je jouw inzetbaarheid binnen het werkveld te verbreden? Ontdek hier het traject dat je kan volgen om een bijkomend bekwaamheidsbewijs te behalen!

Jouw specifieke situatie

COMBINEER JE DE OPLEIDING MET WERK/GEZIN?

Je kan de opleiding spreiden over meerdere academiejaren.

Wens je meer informatie over de mogelijke trajecten? Neem contact op met de studieloopbaanbegeleider.

BEN JE AL LERAAR MAAR HEB JE NOG GEEN LERARENDIPLOMA?

Ben je al aan de slag als leerkracht? Je kan deze opleiding, als leraar-in-opleiding (LIO), combineren met werken in het onderwijs. Ontdek snel op welke LIO-valorisaties jij beroep kan doen.

HEB JE INTERESSE IN EEN BIJKOMEND BEKWAAMHEIDSBEWIJS?

Heb je het diploma van een educatieve masteropleiding behaald en wens je een bijkomend bekwaamheidsbewijs te verwerven? Ontdek hoe je traject eruit ziet!

Volg je een doctoraatsopleiding?

Bekijk dan de informatie over hoe je jouw doctoraatsopleiding kan combineren met een verkorte educatieve masteropleiding.

Heb je al ervaring in de privésector/als zelfstandige?

Bekijk dan de informatie en de voorwaarden om deze ervaring te laten meetellen voor je geldelijke anciënniteit.

Ben je werkzoekende?

Sinds kort neemt VDAB een aantal verkorte educatieve masteropleidingen op binnen haar erkend opleidingsaanbod. De erkenning geldt slechts voor een aantal specifieke vakdidactieken. Ontdek of je in aanmerking komt voor dit traject en welke vakdidactieken je kunt opnemen.

Ben je anderstalig?

Als anderstalige student heb je een certificaat nodig waaruit blijkt dat je Nederlands beheerst op niveau C1 van het Europese referentiekader voor de talen. Als je bij de start van de opleiding over niveau B2 beschikt, mag je verschillende opleidingsonderdelen (behalve die gerelateerd aan stage) al opnemen terwijl je je taalniveau bijwerkt tot het vereiste niveau C1.

Nog specifieke vragen? Maak een afspraak met een studieloopbaanbegeleider

Hoe zat het alweer met de toelatingsvoorwaarden? Welke opleidingsonderdelen kan ik precies volgen op welke campus? Hoe kan ik werk en gezin combineren met deze opleiding? Met deze en andere vragen kun je steeds terecht bij jouw Edu-studieloopbaanbegeleider.

Jongen met oudere man in gesprek met laptop

Meer over leraar worden

Loopbaan van een leraar

Het lerarenberoep is erg gevarieerd en houdt heel wat meer in dan lesgeven. Je kan met je diploma terecht in een veelvoud aan contexten binnen en buiten het onderwijs.

Kostprijs, beurzen en opleidingsverlof

Studeren kost geld. Gelukkig zijn er ook heel wat financiële tegemoetkomingen waardoor studeren haalbaar blijft. Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld? Heb ik recht op extra ondersteuning als werkzoekende of werknemer?

Inschrijven

Heb je voldoende informatie en wil je de opleiding starten in september of in februari? Schrijf je dan nu in via de inschrijvingsmodule van de deelnemende instellingen.