Ga verder naar de inhoud

Studeren als leraar-in-opleiding (LIO) aan de KU Leuven

Je kan deze opleiding, als leraar-in-opleiding (LIO), combineren met werken in het onderwijs. Ontdek snel welke LIO-valorisaties jij kan aanvragen!

Wat is een LIO?

Wanneer je aangesteld bent als leerkracht in een onderwijsinstelling ben je ‘in dienst’ of ‘in service’. Je kan dan je diploma van leraar behalen via inservicetraining in de vorm van een leraar-in-opleidingsbaan.

Een LIO:

 • heeft een officiële arbeidsovereenkomst met een of meerdere onderwijsinstellingen;
 • werkt als leraar in de onderwijsinstelling(en);
 • wordt begeleid door een personeelslid dat belast is met het mentorschap;
 • heeft een LIO-baanovereenkomst afgesloten met de onderwijsinstelling en de opleiding.

Kom ik als LIO in aanmerking voor inservicetraining?

Indien je als master of licentiaat inschrijft voor een verkorte educatieve master aan de KU Leuven en je een onderwijsopdracht hebt, gaande van een volledig schooljaar tot een minimum van 24 uren, kan je jezelf inschrijven als LIO-student en valorisaties aanvragen voor bepaalde delen van de opleiding. Hierdoor worden je prestaties binnen je werkcontext erkend en gevalideerd. Indien je slechts een gedeeltelijke LIO-baan hebt, wordt je inservicetraining aangevuld met preservicestage; de stagevorm voor elke student die geen onderwijsopdracht heeft.

Belangrijk om weten indien je kiest om als LIO-student je diploma van de verkorte educatieve master te behalen:

 • De opleiding omvat 60 studiepunten, wat overeenkomt met een inzet van 1800 uur op jaarbasis of een 40-urenweek als voltijdse student. Het is dus belangrijk om goed voor jezelf uit te maken wat je draagkracht is en in lijn daarmee te bepalen hoeveel en welke opleidingsonderdelen je in één academiejaar opneemt. Indien je onderwijsopdracht aanzienlijk is, kies je er best voor om je opleiding te spreiden over meerdere semesters/academiejaren. Je studieloopbaanbegeleider kan je bijstaan.
 • Niet elke onderwijsopdracht komt in aanmerking voor LIO-valorisaties.
 • Als LIO-student heb je een grote verantwoordelijkheid in het mee vorm geven aan je inservicetraining om tijdig de vereiste competenties te behalen.

Welke voordelen heb ik als LIO-student?

Een masteropleiding combineren met een onderwijsopdracht is geen evidentie. De verkorte educatieve masteropleidingen van de KU Leuven hebben een bijzondere aandacht voor jouw situatie als LIO-student:

 • Je hebt binnen verschillende opleidingsonderdelen de mogelijkheid om valorisaties aan te vragen. Valorisaties aan de KU Leuven betekenen dat je opdrachten kan uitvoeren binnen en toegespitst op je eigen werkcontext;
 • Binnen het luik verbreding en verdieping van je eigen opleiding heb je keuze uit verschillende opleidingsonderdelen die je online of blended kan volgen;
 • Je hebt de mogelijkheid je opleiding te spreiden over verschillende semesters/academiejaren, wat een gezond evenwicht tussen je werk, gezin en de opleiding mogelijk maakt;
 • De opleiding zorgt voor begeleiding op maat. Die begeleiding bestaat uit het geven van feedback en inhoudelijke ondersteuning. Ook voor een gesprek over de voortgang van jouw leerproces kan je bij de stagebegeleiders en studieloopbaanbegeleiders terecht.

Op welke valorisaties kan ik als LIO aanspraak maken?

Afhankelijk van de aanvangsdatum, de omvang en de invulling van je onderwijsopdracht kan je valorisaties aanvragen voor de volgende onderdelen van de opleiding: Stage, Diversiteitsstage, Masterproef Onderwijsonderzoek en Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, deel 2.