Ga verder naar de inhoud

Studeren als leraar-in-opleiding (LIO) aan de KU Leuven

Je kunt de educatieve masteropleiding, als leraar-in-opleiding (LIO), combineren met werken in het onderwijs.

Wat is een LIO?

Wanneer je aangesteld bent als leerkracht in een onderwijsinstelling ben je ‘in dienst’ of ‘in service’. Je kunt je diploma van leraar behalen via inservicetraining in de vorm van een leraar-in-opleidingsbaan.

Als LIO:

  • heb je een officiële arbeidsovereenkomst met één of meerdere instellingen;
  • werk je als leraar in de onderwijsinstelling(en);
  • word je begeleid door een personeelslid dat belast is met het mentorschap;
  • heb je een LIO-baanovereenkomst afgesloten met de onderwijsinstelling en de opleiding.

Welke voordelen heb ik als LIO aan de KU Leuven?

Het programma van de educatieve masteropleidingen bestaat uit verschillende opleidingsonderdelen. Als LIO kun je voor enkele (deel-)opleidingsonderdelen de opdrachten uitwerken in je eigen onderwijscontext. Je prestaties binnen je werkcontext worden op deze manier gevaloriseerd. Een LIO-valorisatie is dus zeker geen vrijstelling! Wel laat het je toe een gepersonaliseerd traject voor het betreffende opleidingsonderdeel uit te werken, onder individuele begeleiding.

Let op:

  • De valorisatie(s) geldt/gelden enkel voor het academiejaar waarin je jouw opleiding combineert met een onderwijsopdracht.
  • Vermits de combinatie van deze opleiding met een job in het onderwijs erg tijdsintensief is, spreid je jouw opleiding best over meerdere jaren/semesters zodat je jouw totale werkbelasting kunt beperken tot maximum 150%. Behaalde credits blijven immers geldig.
Student lerarenopleiding Matthias
Tijdens mijn stage werd mijn vakmentor ziek. Daardoor kreeg ik de kans om een korte interim te doen. Dat was niet alleen erg leerrijk, mijn korte onderwijsopdracht werd ook nog eens gevaloriseerd binnen de opleiding.

Matthias Borremans (25 jaar)

Meer informatie

Welke valorisaties kan ik aanvragen als LIO?

Afhankelijk van de aanvangsdatum, de omvang en de invulling van je onderwijsopdracht kun je verschillende valorisaties aanvragen.

Je hebt een onderwijsopdracht? Ontdek hier hoe je LIO-valorisaties aanvraagt.

Eenmaal ingeschreven in een educatieve masteropleiding kun je online je valorisaties aanvragen.