Ga verder naar de inhoud

Om te kunnen starten moet je beschikken over minstens een getuigschrift van de 3e graad van het secundair onderwijs. Indien je hier niet aan voldoet, kun je een toelatingsproef afleggen. Via deze link kan je de data raadplegen.

Wie over een getuigschrift secundair onderwijs beschikt, binnen hetzelfde vakgebied als waarin nuttige ervaring is verworven moet minstens 3 jaar nuttige ervaring kunnen bewijzen.

Wie over een getuigschrift secundair onderwijs beschikt, binnen een ander vakgebied als waarin nuttige ervaring is verworven moet minstens 5 jaar nuttige ervaring kunnen bewijzen.

Om die nuttige beroepservaring te bewijzen is er een aanvraagprocedure voor vakinhoudelijke startbekwaamheid. Je maakt daarvoor gebruik van het document die je terugvindt onder de groene knop. Je stuurt deze ingevuld terug naar ervaring@vives.be Voor vragen omtrent de aanvraag kan je bij hetzelfde adres terecht.

Anderstalige studenten die hun bachelor in een andere taal behaalden, kunnen zich inschrijven als ze minstens een certificaat voor Nederlands niveau B2 van het Europese referentiekader voor de talen hebben. Neem hiervoor contact op met toelating@vives.be